Search form

كُورِنْثُوسْ الأُولَى 14

النُّبُوَّة وِالكْلاَمْ بْلُغَاتْ مُوشْ مَفْهُومَة

1خَلِّيوْ المْحَبَّة تْكُونْ أَكْثِرْ حَاجَة تَسْعَاوْلْهَا، وْأَسْعَاوْ زَادَا لِلمَوَاهِبْ الرُّوحِيَّة، وْبِالأَخَصْ المَوْهْبَة مْتَاعْ النُّبُوَّة. 2الِّي يِتْكَلِّمْ بْلُغَاتْ مُوشْ مَفْهُومَة رَاهُو يْكَلِّمْ فِي اللهْ مُوشْ فِي النَّاسْ، وْحَتَّى حَدْ مَا يِفْهْمُو آشْ يْقُولْ، عْلَى خَاطْرُو يِتْكَلِّمْ بِالرُّوحْ وِيْقُولْ فِي أَسْرَارْ غَامْضَة. 3آمَا الِّي يِتْنَبَّأْ، رَاهُو يْكَلِّمْ فِي النَّاسْ بِكْلاَمْ يْعَاوِنْ وِيْشَجَّعْ وِيْعَزِّي. 4الِّي يِتْكَلِّمْ بْلُغَاتْ مُوشْ مَفْهُومَة يْعَاوِنْ رُوحُو، آمَا الِّي يِتْنَبَّأْ يِبْنِي الكَنِيسَة. 5آنَا نْحِبّْكُمْ الكُلْكُمْ تِتْكَلّْمُوا بْلُغَاتْ مُوشْ مَفْهُومَة، آمَا بِالأَخَصْ نْحِبّْكُمْ تِتْنَبّْأُوا، الِّي يِتْنَبَّأْ أَعْظِمْ مِلِّي يِتْكَلّْمُوا بْلُغَاتْ مُوشْ مَفْهُومَة، إِلاَّ إِذَا كَانْ تَرْجِمْ الشَّيْء الِّي يْقُولْ فِيهْ بَاشْ الكَنِيسَة تِتْبْنَى.

6إِذَا كَانْ جِيتْكُمْ، يَا إِخْوَة، وْكَلِّمْتْكُمْ بْلُغَاتْ مُوشْ مَفْهُومَة، كِيفَاشْ بَاشْ نَنْفِعْكُمْ إِذَا كَانْ كْلاَمِي مَا فِيهِشْ إِعْلاَنْ وِلاَّ مَعْرْفَة وِلاَّ نُبُوءَة وِلاَّ تَعْلِيمْ. 7كَانْ جَاتْ آلاَتْ المُوسِيقَى النَّايْ وِلاَّ القِيتَارَة صُوتْهُمْ كِيفْ كِيفْ، إِمَّالاَ كِيفَاشْ نْفَرّْقُوا بِينَاتْهُمْ. 8وْإِذَا كَانْ صُوتْ البُوقْ مُوشْ وَاضِحْ، شْكُونْ بَاشْ يْحَضِّرْ رُوحُو لِلحَرْبْ؟ 9وْإِنْتُومَا زَادَا، إِذَا مَا تَنْطْقُوشْ بِكْلاَمْ مَفْهُومْ، كِيفَاشْ بَاشْ يِفْهْمُوكُمْ؟ مُوشْ كْلاَمْكُمْ يِمْشِي فِي الهْوَاء؟ 10ثَمَّة بَرْشَة لُغَاتْ فِي العَالَمْ وِالكُلْهُمْ عِنْدْهُمْ مَعْنَى، 11إِذَا كَانْ مَا نِفْهِمْشْ مَعْنَى الكْلاَمْ، نْكُونْ غْرِيبْ عَلِّي نْكَلِّمْ فِيهْ، وِلِّي يْكَلِّمْ فِيَّ يْكُونْ غْرِيبْ عْلِيَّا. 12وْبِمَا إِنّْكُمْ مِتْحَمّْسِينْ لِلمَوَاهِبْ الرُّوحِيَّة، اطْلْبُوا مِنْ اللهْ إِنُّو يْزِيدْكُمْ مِنْهَا بَاشْ تِبْنِيوْ الكَنِيسَة. 13هَاذَاكَا عْلاَشْ الِّي يِتْكَلِّمْ بْلُغَاتْ مُوشْ مَفْهُومَة يُطْلُبْ مِنْ اللهْ بَاشْ يَعْطِيهْ مَوْهْبَة مْتَاعْ تَفْسِيرْهَا. 14إِذَا صَلِّيتْ بْلُغَاتْ مُوشْ مَفْهُومَة رَاهِي رُوحِي تْصَلِّي آمَا عَقْلِي مَا يِسْتْفَادْ حَتَّى شَيْء. 15إِمَّالاَ آشْ يِلْزِمْنِي نَعْمِلْ؟ لاَزِمْ نْصَلِّي بْرُوحِي وْعَقْلِي زَادَا. وِنْرَنِّمْ بْرُوحِي وِبْعَقْلِي زَادَا. 16إِذَا كُنْتْ تِحْمِدْ اللهْ بِالرُّوحْ بَرْكَة، كِيفَاشْ المُؤْمِنْ الجْدِيدْ يْقُولْ «آمِينْ» عْلَى الحَمْدْ مْتَاعِكْ، وْهُوَ مُوشْ فَاهِمْ آشْ قَاعِدْ تْقُولْ؟ 17إِنْتِ حْمِدْتْ رَبِّي بِالقْدَا، آمَا غِيرِكْ مَا تِنْفَعْ بشَيْء. 18نِحْمِدْ رَبِّي الِّي نِتْكَلِّمْ بْلُغَاتْ مُوشْ مَفْهُومَة أَكْثِرْ مِنْكُمْ الكُلْ، 19آمَا فِي الكَنِيسَة نْقُولْ خَمْسَة كِلْمَاتْ مَفْهُومِينْ نْعَلِّمْ بِيهُمْ النَّاسْ الأُخْرِينْ أَحْسِنْ مِنْ عَشْرَة آلاَفْ كِلْمَة بْلُغَاتْ مُوشْ مَفْهُومَة.

20يَا إِخْوَة مَا تْكُونُوشْ كِالوْلاَدْ الصْغَارْ فِي تَفْكِيرْكُمْ، آمَا كُونُوا كِالوْلاَدْ الصْغَارْ فِي فِعْلْ الشَّرْ وْكِالكْبَارْ فِي تَفْكِيرْكُمْ 21- تِكْتِبْ فِي الشَّرِيعَة:

قَالْ الرَّبْ: بَاشْ نْكَلِّمْ الشَّعْبْ هَاذَا بْلُغَاتْ غْرِيبَة

وْبِشْفَايِفْ غْرِيبَة،

وْحَتَّى هَكَّا مَا هُمْشْ بَاشْ يِسْمْعُونِي.

22إِمَّالاَ اللُّغَاتْ الِّي مُوشْ مَفْهُومَة هِيَ عَلاَمَة مُوشْ لِلمُؤْمْنِينْ، آمَا لْغِيرْ المُؤْمْنِينْ. آمَا مَوْهِبْةْ النُّبُوءَة لِلمُؤْمْنِينْ، وْمُوشْ لْغِيرْ المُؤْمْنِينْ. 23إِذَا تْلَمِّتْ الكَنِيسَة الكُلْهَا وِتْكَلِّمْ كُلْ وَاحِدْ فِيهَا بْلُغَاتْ مُوشْ مَفْهُومَة، وْدَخْلُوا نَاسْ جْدُدْ فِي الإِيمَانْ وِلاَّ مُوشْ مُؤْمْنِينْ، زَعْمَة مَا يْقُولُوشْ عْلِيكُمْ مْهَبّْلَة؟ 24وْلُو كَانْ جَاوْ النَّاسْ الكُلْ يِتْنَبّْأُوا، وِدْخَلْ وَاحِدْ مُوشْ مُؤْمِنْ وِلاَّ جْدِيدْ فِي الإِيمَانْ، رَاهُو النَّاسْ الكُلْ يْوَبّْخُوهْ وْيُحْكْمُوا عْلِيهْ، 25وْهَكَّا تِتْكْشِفْ النْوَايَا مْتَاعْ قَلْبُو، وْيُسْجُدْ للهْ وْيِعْبْدُو وْيَعْتَرِفْ إِنُّو اللهْ مُوجُودْ فِي وُسْطْكُمْ.

النِّظَامْ فِي الكَنِيسَة

26إِمَّالاَ شْنُوَّة نَعْمْلُوا يَا إِخْوَة؟ وَقْتِلِّي تِجْتَمْعُوا وْكُلْ وَاحِدْ فِيكُمْ يِبْدَى عَنْدُو تَرْنِيمَةْ وِلاَّ تَعْلِيمْ وِلاَّ إِعْلاَنْ وِلاَّ كْلاَمْ بْلُغَاتْ مُوشْ مَفْهُومَة وِلاَّ تَرْجْمِتْهَا، خَلِّي كُلْ شَيْء يْكُونْ لِلبَنْيَانْ. 27كِتِتْكَلّْمُوا بْلُغَاتْ مُوشْ مَفْهُومَة، خَلِّي يِتْكَلّْمُوا ثْنِينْ وِلاَّ ثْلاَثَة أَكْثِرْ شَيْء، بِالوَاحِدْ بِالوَاحِدْ، وْوَاحِدْ مِنْكُمْ يْتَرْجَمْ. 28وْإِذَا مَا كَانِشْ ثَمَّة مُتَرْجِمْ، الِّي قَاعِدْ يِتْكَلِّمْ بِالأَلْسُنْ فِي الكَنِيسَة يُسْكُتْ وْيِتْكَلِّمْ بِينُو بِينْ اللهْ. 29آمَا الأَنْبِيَاءْ، خَلِّي يِتْكَلّْمُوا مِنْهُمْ ثْنِينْ وِلاَّ ثْلاَثَة، وِالبْقِيَّة يُحْكْمُوا. 30إِذَا كَانْ وَاحِدْ آخَرْ جَاهْ إِعْلاَنْ مِنْ عِنْدْ اللهْ، لاَزِمْ الِّي قَاعِدْ يِتْكَلِّمْ يُسْكُتْ، 31عْلَى خَاطِرْكُمْ تْنَجّْمُوا تِتْنَبّْأُوا الكُلْكُمْ، بِالوَاحِدْ بِالوَاحِدْ، بَاشْ النَّاسْ الكُلْ يِتْعَلّْمُوا وْيِتْشَجّْعُوا. 32الأَنْبِيَاءْ يِتْحَكّْمُوا فِي المَوَاهِبْ مْتَاعْهُمْ، 33رَاهُو اللهْ مُوشْ إِلاَهْ فَوْضَى، آمَا إِلاَهْ سَلاَمْ.

وْكِيفْ مَا هُو مُوجُودْ فِي كَنَايِسْ المُؤْمْنِينْ الكُلْهُمْ، 34النْسَاء لاَزِمْهُمْ يُسْكْتُوا فِي الكَنَايِسْ، وْمُوشْ مَسْمُوحْ لِيهُمْ بَاشْ يِتْكَلّْمُوا. آمَا خَلِّيهُمْ يْطِيعُوا كِيفْ مَا تْقُولْ الشَّرِيعَة. 35وْإِذَا كَانْ يْحِبُّوا يِتْعَلّْمُوا حَاجَة، يِسْأْلُوا رْجَالْهُمْ فِي الدَّارْ، عْلَى خَاطِرْ عِيبْ عْلَى المْرَا كِتِتْكَلِّمْ فِي الكَنِيسَة. 36يَاخِي مِنْ عِنْدْكُمْ جَاتْ كِلْمِةْ اللهْ؟ وِلاَّ وُصْلُتْكُمْ إِنْتُومَا بَرْكْ؟

37إِذَا وَاحِدْ مْشَى فِي بَالُو الِّي هُوَ نَبِي وِلاَّ عَنْدُو مَوْهْبَة رُوحِيَّة أُخْرَى، يِلْزْمُو يَعْرِفْ الِّي الشَّيْء الِّي نِكْتِبْ فِيهْ لِيكُمْ هُوَ وْصِيَّة مِنْ عِنْدْ الرَّبْ، 38الِّي مَا يِسْتَعْرِفْشْ بِالشَّيْء هَاذَا، مَا تِسْتَعْرْفُوشْ بِيهْ. 39إِمَّالاَ يَا إِخْوَة، اسْعَاوْ لْمَوْهِبْة النُّبُوءَة، وْمَا تَمْنْعُوشْ حَتَّى وَاحِدْ يِتْكَلِّمْ بْلُغَاتْ مُوشْ مَفْهُومَة. 40وْخَلِّيوْ كُلْ شَيْء يْتِمْ بْتُرْبْيَة وْنِظَامْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index