Search form

كُورِنْثُوسْ الأُولَى 14:11

11إِذَا كَانْ مَا نِفْهِمْشْ مَعْنَى الكْلاَمْ، نْكُونْ غْرِيبْ عَلِّي نْكَلِّمْ فِيهْ، وِلِّي يْكَلِّمْ فِيَّ يْكُونْ غْرِيبْ عْلِيَّا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index