Search form

كُورِنْثُوسْ الأُولَى 14:2

2الِّي يِتْكَلِّمْ بْلُغَاتْ مُوشْ مَفْهُومَة رَاهُو يْكَلِّمْ فِي اللهْ مُوشْ فِي النَّاسْ، وْحَتَّى حَدْ مَا يِفْهْمُو آشْ يْقُولْ، عْلَى خَاطْرُو يِتْكَلِّمْ بِالرُّوحْ وِيْقُولْ فِي أَسْرَارْ غَامْضَة.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index