Search form

كُورِنْثُوسْ الأُولَى 14:34

34النْسَاء لاَزِمْهُمْ يُسْكْتُوا فِي الكَنَايِسْ، وْمُوشْ مَسْمُوحْ لِيهُمْ بَاشْ يِتْكَلّْمُوا. آمَا خَلِّيهُمْ يْطِيعُوا كِيفْ مَا تْقُولْ الشَّرِيعَة.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index