Search form

كُورِنْثُوسْ الأُولَى 14:5

5آنَا نْحِبّْكُمْ الكُلْكُمْ تِتْكَلّْمُوا بْلُغَاتْ مُوشْ مَفْهُومَة، آمَا بِالأَخَصْ نْحِبّْكُمْ تِتْنَبّْأُوا، الِّي يِتْنَبَّأْ أَعْظِمْ مِلِّي يِتْكَلّْمُوا بْلُغَاتْ مُوشْ مَفْهُومَة، إِلاَّ إِذَا كَانْ تَرْجِمْ الشَّيْء الِّي يْقُولْ فِيهْ بَاشْ الكَنِيسَة تِتْبْنَى.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index