Search form

كُورِنْثُوسْ الأُولَى 15

قْيَامِةْ المَسِيحْ

1نْذَكِّرْكُمْ، يَا إِخْوَة، بِالبْشَارَة الِّي بَشِّرْتْكُمْ بِيهَا، وِقْبِلْتُوهَا وْمَازِلْتُوا ثَابْتِينْ فِيهَا، 2وْتُخْلْصُوا بِيهَا إِذَا حَافِظْتُوا عْلِيهَا كِيمَا بَشِّرْتْكُمْ بِيهَا، مَاكَانِشْ إِيمَانْكُمْ بَاطِلْ. 3- قْبَلْ كُلْ شَيْء عْطِيتْكُمْ الشَّيْء الِّي خْذِيتُو، الِّي المَسِيحْ مَاتْ عْلَى خَاطِرْ ذْنُوبْنَا كِيمَا جَا فِي الكْتُبْ المُقَدّْسَة، 4- وِلِّي هُوَ تِدْفِنْ وْقَامْ فِي النْهَارْ الثَّالِثْ كِيفْ مَا جَا فِي الكْتُبْ المُقَدّْسَة، 5وِلِّي هُوَ ظْهُرْ لْبُطْرُسْ وْلِلرُّسُلْ الأَثْنَاشْ، 6وْمِنْ بَعْدْ ظْهُرْ لأَكْثِرْ مِنْ خَمْسَة مْيَاةْ وَاحِدْ مِالإِخْوَة مْعَ بْعَضْهُمْ وْمُكْثُرْهُمْ مَازَالُو حَيِّينْ وْثَمَّة شْكُونْ مِنْهُمْ مَاتُوا، 7وِمْبَاعِدْ ظْهُرْ لْيَعْقُوبْ، وِمْبَاعِدْ لِلرُّسُلْ الكُلْ، 8وْفِي الإِخِّرْ ظْهُرْ لِيَّا آنَا الِّي كَإِنِّي مُولُودْ قْبَلْ وَقْتِي.

9آنَا أَقَلْ وَاحِدْ فِي الرُّسُلْ، وْمَا نِسْتَاهِلْشْ بَاشْ نِتْسَمَّى رَسُولْ عْلَى خَاطِرْنِي اضْطَهِدْتْ كَنِيسِةْ اللهْ. 10وِبْنِعْمِةْ اللهْ وْصُلْتْ لِلشَّيْء الِّي آنَا فِيهْ تَوَّا، وْنِعْمِةْ اللهْ عْلِيَّا مَا كَانِتْشْ مِنْ غِيرْ فَايْدَة. آمَا رَانِي خْدِمْتْ أَكْثِرْ مِالرُّسُلْ الأُخْرِينْ الكُلْ، مَا نِيشْ آنَا الِّي خْدِمْتْ آمَا نِعْمِةْ اللهْ الِّي مْعَايَا. 11سِوَى كُنْتْ آنَا وِلاَّ هُومَا، هَاذَا الِّي نْبَشّْرُوا بِيهْ وْهَاذَا الِّي امِّنْتُوا بِيهْ.

قْيَامِةْ المُوتَى

12وْمَادَامْ نْبَشّْرُوا بِالمَسِيحْ الِّي قَامْ مِنْ بِينْ المُوتَى، كِيفَاشْ ثَمَّة نَاسْ مِنْكُمْ يْقُولُوا الِّي المُوتَى مَا يْقُومُوشْ؟ 13إِذَا كَانْ المُوتَى مَا يْقُومُوشْ، إِمَّالاَ المَسِيحْ زَادَا مَا قَامِشْ مِالمُوتْ. 14وْإِذَا كَانْ المَسِيحْ مَا قَامِشْ، رَاهُو تَبْشِيرْنَا مِنْ غِيرْ فَايْدَة وْإِيمَانْكُمْ زَادَا، 15وْإِذَا كَانْ المُوتَى مَا يْقُومُوشْ، إِمَّالاَ أَحْنَا شْهُودْ بِالكِذْبْ عْلَى اللهْ، عْلَى خَاطِرْنَا شْهِدْنَا الِّي هُوَ قَيِّمْ المَسِيحْ وْهُوَ مَا قَيّْمُوشْ. 16إِذَا كَانْ المُوتَى مَا يْقُومُوشْ، المَسِيحْ زَادَا مَا قَامِشْ. 17وْإِذَا كَانْ المَسِيحْ مَا قَامِشْ، إِمَّالاَ إِيمَانْكُمْ مَا عِنْدُوشْ فَايْدَة وْإِنْتُومَا مَازِلْتُوا فِي الذْنُوبْ مْتَاعْكُمْ. 18إِمَّالاَ الِّي مَاتُوا وْهُومَا مُؤْمْنِينْ بِالمَسِيحْ زَادَا تْهِلْكُوا. 19إِذَا كَانْ عِنْدْنَا أَمَلْ فِي المَسِيحْ فِي الدِّنْيَا هَاذِي آكَاهُو، إِمَّالاَ رَانَا أَتْعِسْ مِنْ النَّاسْ الكُلْ.

20آمَا تَوَّا المَسِيحْ قَامْ مِنْ بِينْ المُوتَى بَاشْ يْكُونْ الثَّمْرَة الأُولَى مِلِّي قَامُوا مِنْ بِينْ المُوتَى. 21وْمَا دَامْهَا المُوتْ جَاتْ عْلَى طْرِيقْ بَشَرْ وَاحِدْ، رَاهِي القْيَامَة مِنْ بِينْ المُوتَى بَاشْ تْجِي عْلَى طْرِيقْ بَشَرْ وَاحِدْ. 22كِيفْ مَا النَّاسْ الكُلْ مَاتُوا بِسْبَبْ آدَمْ، هُومَا زَادَا بَاشْ يَحْيَاوْ بِسْبَبْ المَسِيحْ، 23آمَا كُلْ وَاحِدْ عَنْدُو رُتْبْتُو. المَسِيحْ هُوَ الثَّمْرَة الأُولَى عْلَى خَاطْرُو هُوَ الِّي قَامْ لُوِّلْ مِالمُوتْ وِمْبَاعِدْ يْقُومُوا المُؤْمْنِينْ بِيهْ وَقْتِلِّي يَرْجَعْ. 24وِمْبَعْدْ فِي الإِخِّرْ، وَقْتِلِّي المَسِيحْ يْسَلِّمْ المُلْكْ للهْ الآبْ بَعْدْ مَا يِقْضِي عْلَى كُلْ رِئَاسَة وْسُلْطَة وْقُوَّة. 25- ويِلْزْمُو يِمْلِكْ حَتَّى لِينْ يْحُطْ الأَعْدَاءْ مْتَاعُو تَحْتْ سَاقِيهْ. 26وْآخِرْ عْدُو يِقْضِي عْلِيهْ هُوَ المُوتْ. 27- وِالكْتَابْ المُقَدَّسْ يْقُولْ: «حَطْ كُلْ شَيْء تَحْتْ سَاقِيهْ.» وَقْتِلِّي يْقُولْ حَطْ كُلْ شَيْء، وَاضِحْ إِنُّو مَا يُقْصُدْشْ اللهْ الآبْ زَادَا تَحْتْ سَاقِيهْ عْلَى خَاطِرْ الله الآبْ هُوَ الِّي عْطَى السُّلْطَة هَاذِي لِلمَسِيحْ. 28وَقْتِلِّي كُلْ شَيْء يْجِي تَحْتْ سُلْطِةْ الإِبْنْ، الإِبْنْ بِيدُو يْجِي تَحْتْ سُلْطِةْ اللهْ الِّي حَطْ كُلْ شَيْء تَحْتْ سُلْطْتُو، بَاشْ يْكُونْ اللهْ هُوَ الكُلْ فِي الكُلْ.

29وْإِذَا كَانْ المُوتَى مَا يْقُومُوشْ، شْنُوَّة يِسْتْفَادُوا الِّي يِتْعَمّْدُوا فِي بْلاَصِةْ المُوتَى؟ عْلاَشْ يِتْعَمّْدُوا عْلَى خَاطِرْهُمْ؟ 30وِعْلاَشْ نْعَرّْضُوا فِي رْوَاحْنَا لِلخْطَرْ فِي كُلْ لَحْظَة؟ 31آنَا نْشُوفْ فِي المُوتْ كُلْ يُومْ. وْآنَا نْقُولْ الشَّيْء هَاذَا، يَا إِخْوْتِي، وْهُوَ صْحِيحْ كِفُخْرْتِي بِيكُمْ فِي المَسِيحْ يَسُوعْ رَبّْنَا. 32- وْفِي أَفَسُسْ تْعَارِكْتْ مْعَ نَاسْ كِيفْ الوُحُوشْ، وِشْنُوَّة اسْتْفِدْتْ؟ إِذَا كَانْ المُوتَى مَا يْقُومُوشْ، إِمَّالاَ

خَلِّينَا نَاكْلُوا وْنُشْرْبُوا،

رَانَا غُدْوَة بَاشْ نْمُوتُوا.

33مَا تُغْلْطُوشْ الخُلْطَة الخَايْبَة تْفَسِّدْ الأَخْلاَقْ البَاهْيَة. 34أَرْجْعُوا لِعْقُولْكُمْ وْمَا تَعْمْلُوشْ الذْنُوبْ، رَاهُو ثَمَّة شْكُونْ فِيكُمْ جَاهْلِينْ بِالله. نْقُلْكُمْ الشَّيْء هَاذَا بَاشْ تِحْشْمُوا عْلَى رْوَاحْكُمْ.

قْيَامِةْ البْدَنْ

35وِيْقُولْ القَايِلْ: «زَعْمَة المُوتَى كِيفَاشْ يْقُومُوا، وْكِيفَاشْ تْكُونْ بْدُونَاتْهُمْ وَقْتِلِّي يَرْجْعُوا؟» 36يَا جَاهِلْ! رَاهُو الِّي تَزْرْعُو مَا يَحْيَى كَانْ بَعْدْ مَا يْمُوتْ. 37وِلِّي تَزْرْعُو رَاهُو مُوشْ النَّبْتَة الِّي بَاشْ تِنْبِتْ، آمَا رَاهُو كَعْبَة مْتَاعْ قَمْحْ وِلاَّ أَيْ زِرِّيعِةْ أُخْرَى تَزْرِعْهَا. 38وِالله يَعْطِيهَا البْدَنْ الِّي يْحِبْ عْلِيهْ، وْكُلْ زِرِّيعَة عِنْدْهَا البْدَنْ مْتَاعْهَا. 39وِالبْدُونَاتْ الكُلْهَا مَا هِيشْ كِيفْ كِيفْ، الإِنْسَانْ عَنْدُو بْدَنْ وِالحَيَوانْ عَنْدُو بْدَنْ آخَرْ، الطّْيُورْ عِنْدْهَا بْدَنْ وِالحُوتْ عَنْدُو بْدَنْ آخَرْ. 40ثَمَّة أَجْسَامْ سَمَاوِيَّة وْأَجْسَامْ أَرْضِيَّة. الَأَجْسَامْ السَّمَاوِيَّة عِنْدْهَا مَجْدْ، وِالأَجْسَامْ الأَرْضْيَّة عِنْدْهَا مَجْدْ آخَرْ. 41الشَّمْسْ عِنْدْهَا مَجْدْ وِالقَمْرَة عِنْدْهَا مَجْدْ آخَرْ، وِالنْجُومْ عِنْدْهَا مَجْدْهَا، وْكُلْ نِجْمَة عِنْدْهَا مَجْدْ مُوشْ كِالنْجُومْ الأُخْرِينْ.

42وْهَاذِي الحَالَة الِّي يْقُومُوا فِيهَا المُوتَى: يِتْدْفِنْ البْدَنْ مِيتْ وِيْقُومْ خَالِدْ. 43يِتْدْفِنْ بْلاَشْ كَرَامَة وِيْقُومْ بْمَجْدْ. يِتْدْفِنْ ضْعِيفْ وِيْقُومْ قْوِي. 44يِتْدْفِنْ بْدَنْ مْتَاعْ بَشَرْ وِيْقُومْ بْدَنْ رُوحَانِي. وْإِذَا كَانْ ثَمَّة بْدَنْ مْتَاعْ بَشَرْ، ثَمَّة زَادَا بْدَنْ رُوحَانِي. 45- كِيفْ مَا هُو مَكْتُوبْ فِي الكْتَابْ المُقَدَّسْ: «الإِنْسَانْ الأُوِّلْ الِّي هُوَ آدَمْ كَانْ نَفْسْ حَيَّة»، وْآدِمْ الإِخْرَانِي وَلَّى رُوحْ يِحْيِي. 46آمَا مُوشْ الرُّوحَانِي هُوَ الِّي كَانْ فِي الأُوِّلْ، البَشَرْ هُوَ الِّي كَانْ فِي الأُوِّلْ، وِالرُّوحَانِي جَا بَعْدُو. 47الإِنْسَانْ الأُوِّلْ مِالتْرَابْ مْتَاعْ الأَرْضْ، وِالإِنْسَانْ الثَّانِي مِالسْمَاءْ. 48وْأَهْلْ الأَرْضْ هُومَا كِيفْ الِّي مِالأَرْضْ وْأَهْلْ السْمَاءْ هُومَا كِيفْ الِّي مِالسْمَاءْ. 49وْكِوَلِّينَا عْلَى صُورِةْ الِّي مِالأَرْضْ، بَاشْ نْوَلِّيوْ زَادَا عْلَى صُورِةْ الِّي مِالسْمَاءْ.

50نْقُلْكُمْ، يَا إِخْوَة، اللْحَمْ وِالدَّمْ مَا يْنَجّْمُوشْ يُورْثُوا مَمْلِكْةْ اللهْ، وِلِّي هُوَ فَانِي مَا يْنَجِّمْشْ يُورِثْ الِّي عُمْرُو مَا يِفْنَى. 51بَاشْ نْقُلْكُمْ سِرْ: أَحْنَا مَا نْمُوتُوشْ الكُلْنَا، آمَا الكُلْنَا نِتْبَدّْلُوا، 52فِي لَحْظَة وْفِي غَمْضِةْ عِينْ، مْعَ صُوتْ البُوقْ الإِخْرَانِي، عْلَى خَاطِرْ صُوتْ البُوقْ بَاشْ يَعْلَى، وِيْقُومُوا المُوتَى وْمَا عَادِشْ يَفْنَاوْ وْإِحْنَا نِتْبَدّْلُوا. 53لاَزِمْ بْدُونَاتْنَا هَاذِي الِّي تْمُوتْ تْوَلِّي مَا تْمُوتِشْ، وِبْدُونَاتْنَا هَاذِي الفَانْيَة تْوَلِّي مَا تَفْنَاشْ. 54- وْوَقْتِلِّي الِّي يْمُوتْ يْوَلِّي مَا يْمُوتْشْ، وِالفَانِي مَا يَفْنَاشْ، اتِّمْ الكِلْمَة المَكْتُوبَة فِي الكْتَابْ المُقَدَّسْ: «وِالإِنْتِصَارْ بْلَعْ المُوتْ.»

55- يَا مُوتْ وِينُو انْتِصَارِكْ؟

يَا مُوتْ وِينِي شُوكْتِكْ؟

56وْشُوكِةْ المُوتْ هِيَ الخَطِيئَة وْقُوِّةْ الخَطِيئَة هِيَ شَرِيعِةْ مُوسَى. 57آمَا نُشْكْرُوا اللهْ الِّي نْصَرْنَا بْرَبّْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ. 58إِمَّالاَ يَا إِخْوْتِي الِّي نْحِبّْهُمْ، كُونُوا قْوِيِّينْ وْثَابْتِينْ، اخْدْمُوا الرَّبْ بَرْشَة وْفِي كُلْ وَقْتْ، وْأَعْرْفُوا الِّي تْعَبْكُمْ مُوشْ بَاشْ يْضِيعْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index