Search form

كُورِنْثُوسْ الأُولَى 15:10

10وِبْنِعْمِةْ اللهْ وْصُلْتْ لِلشَّيْء الِّي آنَا فِيهْ تَوَّا، وْنِعْمِةْ اللهْ عْلِيَّا مَا كَانِتْشْ مِنْ غِيرْ فَايْدَة. آمَا رَانِي خْدِمْتْ أَكْثِرْ مِالرُّسُلْ الأُخْرِينْ الكُلْ، مَا نِيشْ آنَا الِّي خْدِمْتْ آمَا نِعْمِةْ اللهْ الِّي مْعَايَا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index