Search form

كُورِنْثُوسْ الأُولَى 15:34

34أَرْجْعُوا لِعْقُولْكُمْ وْمَا تَعْمْلُوشْ الذْنُوبْ، رَاهُو ثَمَّة شْكُونْ فِيكُمْ جَاهْلِينْ بِالله. نْقُلْكُمْ الشَّيْء هَاذَا بَاشْ تِحْشْمُوا عْلَى رْوَاحْكُمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index