Search form

كُورِنْثُوسْ الأُولَى 15:58

58إِمَّالاَ يَا إِخْوْتِي الِّي نْحِبّْهُمْ، كُونُوا قْوِيِّينْ وْثَابْتِينْ، اخْدْمُوا الرَّبْ بَرْشَة وْفِي كُلْ وَقْتْ، وْأَعْرْفُوا الِّي تْعَبْكُمْ مُوشْ بَاشْ يْضِيعْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index