Search form

كُورِنْثُوسْ الأُولَى 16

عَاوْنُوا كَنِيسِةْ أُورْشَلِيمْ

1وْآمَا فِي مَا يْخُصْ لَمَّانْ التَّبَرُّعَاتْ لِلإِخْوَة المُؤْمْنِينْ، أَعْمْلُوا إِنْتُومَا زَادَا الشَّيْء الِّي وَصِّيتْ بِيهْ الكَنَايِسْ فِي غَلاَطْيَة. 2وْهُوَ إِنُّو كُلْ وَاحِدْ فِيكُمْ، أَوِّلْ نْهَارْ فِي الجِّمْعَة، يْخَبِّي الِّي يْنَجِّمْ يْفَضّْلُو مِالفْلُوسْ، بَاشْ مَا يْكُونِشْ لَمَّانْ الفْلُوسْ نْهَارِتْ الِّي نْجِي. 3وْوَقْتِلِّي نْجِي، نَبْعِثْ النَّاسْ الِّي تِخْتَارُوهُمْ لْأُورْشَلِيمْ بَاشْ يْهِزُّوا التَّبَرُّعَاتْ مْتَاعْكُمْ وِمْعَاهَا جْوَابَاتْ مِنْ عِنْدِي. 4وْكَانْ لْزِمْ بَاشْ نْسَافِرْ تَوْ يْسَافْرُوا مْعَايَا.

بَرْنَامِجْ بُولُسْ لِلسْفَرْ

5تَوْ نْجِيكُمْ بَعْدْ مَا نِتْعَدَّى عْلَى مَقْدُونِيَّة، عْلَى خَاطِرْنِي بَاشْ نِتْعَدَّى عْلِيهَا. 6وْمُمْكِنْ نْعَدِّي بِحْذَاكُمْ الشْتَاء الكُلُّو بَاشْ تَعْطِيوْنِي الِّي نِحْتَاجُو بَاشْ انَّجِّمْ نْكَمِّلْ السْفَرْ مْتَاعِي. 7آنَا مَا نْحِبِّشْ نْشُوفْكُمْ وْآنَا مِتْعَدِّي، آمَا نْحِبْ نُقْعُدْ بِحْذَاكُمْ مُدَّة طْوِيلَة كَانْ سَهِّلْ رَبِّي. 8بَاشْ نُقْعُدْ هْنَا فِي أَفَسُسْ حَتَّى لِينْ يْجِي عِيدْ يُومْ الخَمْسِينْ، 9رَاهُو ثَمَّة بَابْ كْبِيرْ تْحَلْلِي فِي الخِدْمَة، رَغْمِلِّي ثَمَّة بَرْشَة نَاسْ يْعَارْضُوا فِيَّ. 10وْإِذَا كَانْ جَاكُمْ تِيمُوثَاوُسْ، خَلِّيوْهْ يْكُونْ مُطْمَانْ، عْلَى خَاطْرُو يِخْدِمْ فِي الرَّبْ كِيفِي. 11وْحَتَّى وَاحِدْ مَا يَحْقْرُو، آمَا سَهّْلُولُو بَاشْ يْجِينِي لاَبَاسْ، عْلَى خَاطِرْنِي آنَا وِالإِخْوَة نِسْتَنَّاوْ فِيهْ. 12آمَا خُونَا أَبُلُّوسْ، رَانِي طْلَبْتْ مِنُّو بَرْشَة مَرَّاتْ بَاشْ يْجِيكُمْ مْعَ الإِخْوَة، آمَا هُوَ مَا حَبِّشْ وْشَدْ صْحِيحْ بَاشْ يْجِيكُمْ فِي الوَقْتْ الحَاضِرْ، وْتَوْ يْجِيكُمْ وَقْتِلِّي تْوَاتِي الفُرْصَة.

الخَاتْمَة

13رُدُّوا بَالْكُمْ وِاثْبْتُوا فِي الإِيمَانْ، كُونُوا رْجَالْ، كُونُوا قْوِيِّينْ، 14أَعْمْلُوا كُلْ شَيْء بِمْحَبَّة.

15نْحِبْ نْوَصِّيكُمْ يَا إِخْوْتِي؛ إِنْتُومَا تَعْرْفُوا الِّي عَايِلْةْ اسْتِفَانَاسْ هُومَا الأُولاَنِينْ الِّي امّْنُو بِالمَسِيحْ فِي أَخَائِيَة، وِلِّي هُومَا عْطَاوْ وَقْتْهُمْ الكُلْ بَاشْ يِخْدْمُوا المُؤْمْنِينْ. 16هَاذَاكَا عْلاَشْ نُطْلُبْ مِنْكُمْ إِنّْكُمْ تِسْمْعُوا كْلاَمْهُمْ هُومَا وْكُلْ مِنْ يِخْدِمْ وْيِتْعِبْ مْعَاهُمْ. 17وْآنَا فْرَحْتْ بْجَيَّانْ اسْتِفَانَاسْ وْفُرْتُونَاتُوسْ وْأَخَائِيكُوسْ، عْلَى خَاطِرْهُمْ عَوّْضُوكُمْ وَقْتِلِّي إِنْتُومَا غَايْبِينْ، 18وْرَتّْحُوا قَلْبِي كِيفْ مَا رَتّْحُوا قْلُوبْكُمْ. أَعْرْفُوا كِيفَاشْ تِكْرْمُوا النَّاسْ الِّي كِيفْهُمْ.

19تْسَلِّمْ عْلِيكُمْ الكَنَايِسْ الِّي فِي أَسِيَّة، وِيْسَلّْمُوا عْلِيكُمْ بَرْشَة فِي الرَّبْ أَكِيلاَ وِبْرِسْكِلَّة هُومَا وِالكَنِيسَة الِّي تِجْتَمَعْ فِي دَارْهُمْ. 20يْسَلّْمُوا عْلِيكُمْ الإِخْوَة الكُلْهُمْ. سَلّْمُوا عْلَى بْعَضْكُمْ بْبُوسَة مُقَدّْسَة.

21آنَا بُولُسْ نِكْتْبِلْكُمْ السْلاَمْ هَاذَا بْخَطْ إِيدِي 22الِّي مَا يْحِبِّشْ الرَّبْ رَاهُو مَلْعُونْ! «يَا رَبّْنَا إِيجَا.» 23نِعْمِةْ الرَّبْ يَسُوعْ مْعَاكُمْ. 24مْحَبّْتِي لِيكُمْ الكُلْ فِي المَسِيحْ يَسُوعْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index