Search form

كُورِنْثُوسْ الأُولَى 16:15

15نْحِبْ نْوَصِّيكُمْ يَا إِخْوْتِي؛ إِنْتُومَا تَعْرْفُوا الِّي عَايِلْةْ اسْتِفَانَاسْ هُومَا الأُولاَنِينْ الِّي امّْنُو بِالمَسِيحْ فِي أَخَائِيَة، وِلِّي هُومَا عْطَاوْ وَقْتْهُمْ الكُلْ بَاشْ يِخْدْمُوا المُؤْمْنِينْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index