Search form

كُورِنْثُوسْ الأُولَى 16:2

2وْهُوَ إِنُّو كُلْ وَاحِدْ فِيكُمْ، أَوِّلْ نْهَارْ فِي الجِّمْعَة، يْخَبِّي الِّي يْنَجِّمْ يْفَضّْلُو مِالفْلُوسْ، بَاشْ مَا يْكُونِشْ لَمَّانْ الفْلُوسْ نْهَارِتْ الِّي نْجِي.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index