Search form

كُورِنْثُوسْ الأُولَى 2

1وْآنَا، وَقْتِلِّي جِيتْكُمْ يَا إِخْوَة، مَا جِيتْكُمْشْ بْقُوَّة الكْلاَمْ وِالحِكْمَة بَاشْ نْبَشِّرْكُمْ بْسِرْ اللهْ الغَامِضْ، 2وْقَرِّرْتْ بَاشْ مَا نَعْرِفْ حَتَّى شَيْء وْآنَا مْعَاكُمْ كَانْ يَسُوعْ المَسِيحْ، وْنُقْصُدْ يَسُوعْ المَسِيحْ المَصْلُوبْ. 3وْآنَا فِي وُسْطْكُمْ كُنْتْ ضْعِيفْ وْخَايِفْ وْنِتْرْعِدْ بَرْشَة، 4وِالكْلاَمْ وِالتَّبْشِيرْ مْتَاعِي مَا كَانِشْ بْقُوِّةْ الكْلاَمْ وِالحِكْمَة مْتَاعْ البَشَرْ، آمَا بِالدَّلِيلْ مْتَاعْ رُوحْ اللهْ وْقُوتُو، 5بَاشْ إِيمَانْكُمْ مَا يِتْبْنَاشْ عْلَى حِكْمِةْ البَشَرْ، آمَا بْقُوِّةْ اللهْ.

حِكْمِةْ اللهْ

6آمَا رَاهِي ثَمَّة حِكْمَة بِينْ النَّاسْ النَّاضْجِينْ فِي الرُّوحْ، وْهِيَ مَاهِيشْ كِيفْ حِكْمِةْ العَالَمْ هَاذَا وِلاَّ الرُّؤَسَاءْ مْتَاعْ العَالَمْ هَاذَا، الِّي يَفْنَاوْ، 7آمَا أَحْنَا رَانَا نِتْكَلّْمُوا بْحِكْمِةْ اللهْ المْخُبّْيَة وِالغَامْضَة الِّي اللهْ حَضِّرْهَا مِنْ قْبَلْ مَا تِبْدَا الدِّنْيَا لِلمَجْدْ مْتَاعْنَا، 8وِالحِكْمَة هَاذِي حَتَّى وَاحِدْ مِالرُّؤَسَاءْ مْتَاعْ العَالَمْ هَاذَا مَا عْرَفْهَا، وْكَانْ عَرْفُوهَا رَاهُمْ مَا صُلْبُوشْ رَبْ المَجْدْ. 9- آمَا كِيفْ مَا قَالْ الكْتَابْ المُقَدَّسْ:

الِّي مَا شَافِتُّو عِينْ

وْلاَ سَمْعِتُّو وْذِنْ

وْلاَ جَا عْلَى بَالْ إِنْسَانْ

حَضّْرُو اللهْ لِلِّي يْحِبُّوهْ.

10آمَا اللهْ وَرَّاهُولْنَا بِالرُّوحْ، عْلَى خَاطِرْ الرُّوحْ يَعْرِفْ كُلْ شَيْء حَتَّى أَعْمَاقْ اللهْ. 11شْكُونْ يَعْرِفْ الِّي فِي الإِنْسَانْ غِيرْ الرُّوحْ الِّي فِي الإِنْسَانْ؟ وْزَادَا حَتَّى وَاحِدْ مَا يَعْرِفْ الِّي فِي اللهْ غِيرْ رُوحْ اللهْ. 12وْإِحْنَا مَا خْذِينَاش رُوحْ العَالَمْ، آمَا خْذِينَا الرُّوحْ الِّي بَعْثُو اللهْ بَاشْ نَعْرْفُوا بِيهْ الحَاجَاتْ الِّي نْعِمْ عْلِينَا بِيهُمْ. 13وْإِحْنَا مَا نَحْكِيوْشْ عْلِيهْ بِكْلاَمْ تْعَلّْمُو الحِكْمَة مْتَاعْ البَشَرْ، آمَا بِكْلاَمْ يْعَلّْمُو الرُّوحْ القُدُسْ، وْهَكَّا نْفَسّْرُوا الحَاجَاتْ مْتَاعْ الرُّوحْ بِكْلاَمْ رُوحَانِي. 14آمَا البَشَرْ العَادِي مَا يِقْبِلْشْ الحَاجَاتْ مْتَاعْ رُوحْ اللهْ وْيِعْتَبِرْهَا جَهْلْ، وْمَا يْنَجِّمْشْ يِفْهِمْهُمْ عْلَى خَاطِرْ فَهْمَانْهُمْ مَا يْكُونْ كَانْ بِالرُّوحْ. 15آمَا الإِنْسَانْ الرُّوحَانِي، رَاهُو يِفْهِمْ كُلْ شَيْء، وْحَتَّى حَدْ مَا يْنَجِّمْ يُحْكُمْ عْلِيهْ. 16- وِالكْتَابْ يْقُولْ:

شْكُونُو الِّي يَعْرِفْ فِكْرْ الرَّبْ،

بَاشْ يْوَرِّيهْ شْنُوَّة يَعْمِلْ؟

آمَا أَحْنَا رَانَا عِنْدْنَا فِكْرْ المَسِيحْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index