Search form

كُورِنْثُوسْ الأُولَى 2:12

12وْإِحْنَا مَا خْذِينَاش رُوحْ العَالَمْ، آمَا خْذِينَا الرُّوحْ الِّي بَعْثُو اللهْ بَاشْ نَعْرْفُوا بِيهْ الحَاجَاتْ الِّي نْعِمْ عْلِينَا بِيهُمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index