Search form

كُورِنْثُوسْ الأُولَى 3

خِدْمِةْ اللهْ

1آمَا آنَا يَا إِخْوَة، مَا نَجِّمْتِشْ نْكَلِّمْكُمْ كِيمَا نْكَلِّمْ نَاسْ رُوحَانِيِّينْ، آمَا كِيفْ نَاسْ عَادِيِّينْ مَازَالُوا صْغَارْ فِي المَسِيحْ. 2هَاذَاكَا عْلاَشْ شَرِّبْتْكُمْ الحْلِيبْ وْمَا عْطِيتْكُمْشْ مَاكْلَة قْوِيَّة، عْلَى خَاطِرْكُمْ مَا نَجِّمْتُوشْ تَاكْلُوهَا وْحَتَّى لْتَوَّا مَا تْنَجّْمُوشْ تَاكْلُوهَا. 3رَاكُمْ مَازِلْتُوا تْعِيشُوا فِي البْدَنْ، إِذَا كَانْ عِنْدْكُمْ حُسْدْ وْعَرْكْ، كِيفَاشْ مَا تْكُونُوشْ عَايْشِينْ فِي البْدَنْ وْتِتْصَرّْفُوا كِيفْ بْقِيِّةْ النَّاسْ؟ 4وْكِوَاحِدْ مِنْكُمْ يْقُولْ: «آنَا مْعَ بُولُسْ»، وِاللآخَرْ يْقُولْ «آنَا مْعَ أَبُلُّوسْ»، يَاخِي مَا تْكُونُوشْ كِيمَا البَشَرْ العَادِيِّينْ؟ 5شْكُونُو بُولُسْ؟ وِشْكُونُو أَبُلُّوسْ؟ هُومَا زُوزْ خُدَّامْ امِّنْتُوا عْلَى يْدِيهُمْ عْلَى قَدْرْ مَا رَبِّي عْطَى لْكُلْ وَاحِدْ فِيهُمْ. 6آنَا غْرِسْتْ وْأَبُلُّوسْ سْقَى، آمَا اللهْ هُوَ الِّي نَبِّتْ. 7إِمَّالاَ مُوشْ مُهِمْ شْكُونْ الِّي غْرِسْ وِشْكُونْ الِّي سْقَى، المُهِمْ هُوَ اللهْ الِّي نَبِّتْ. 8وْمَا ثَمَّة حَتَّى فَرْقْ مَا بِينْ الِّي يِغْرِسْ وِلِّي يِسْقِي، كُلْ وَاحِدْ بَاشْ يَاخُذْ أَجْرُو عْلَى قَدْ فِعْلُو. 9رَانَا نِخْدْمُوا فِي اللهْ مْعَ بْعَضْنَا، وْإِنْتُومَا السَّانْيَة مْتَاعْ اللهْ وِالبَنْيَة مْتَاعْ اللهْ الِّي يِبْنِي فِيهَا. 10عْلَى قَدْرْ النِّعْمَة الِّي عْطَاهَالِي اللهْ، كِيفْ بَنَّايْ بَاهِي، آنَا حَطِّيتْ السَّاسْ وْوَاحِدْ آخَرْ يِبْنِي عْلِيهْ. إِمَّالاَ خَلِّي كُلْ وَاحِدْ يْرُدْ بَالُو كِيفَاشْ يِبْنِي، 11رَاهُو حَتَّى حَدْ مَا يْنَجِّمْ يْحُطْ سَاسْ آخَرْ غِيرْ السَّاسْ الِّي حَطُّو اللهْ، الِّي هُوَ يَسُوعْ المَسِيحْ. 12آمَا كُلْ وَاحِدْ بْنَى عْلَى السَّاسْ هَاذَا بَنْيَة بِالذْهَبْ وِلاَّ الفِضَّة وِلاَّ الدّْيَامُنْتْ وِلاَّ اللُّوحْ وِلاَّ قَشْ وِلاَّ تْبِنْ، 13تَوْ تُظْهُرْ خِدْمْتُو، وْيُومْ المَسِيحْ بَاشْ يْظَهِّرْهَا عْلَى خَاطِرْ فِي النْهَارْ هَاذَاكَا النَّارْ بَاشْ تِكْشِفْ وِتْظَهِّرْ القِيمَة مْتَاعْ خِدْمِةْ كُلْ وَاحِدْ. 14إِذَا كَانْ الخِدْمَة مْتَاعْ أَيْ وَاحِدْ ادُّومْ وْمَا اطِّيحِشْ رَاهُو بَاشْ يَاخُذْ أَجْرُو، 15وِلِّي خِدْمْتُو تِتْحْرَقْ بَاشْ يِخْسِرْ أَجْرُو. آمَا هُوَ رَاهُو بَاشْ يُخْلُصْ، كَإِنُّو مِتْعَدِّي فِي وُسْطْ النَّارْ. 16يَاخِي مَا تَعْرْفُوشْ الِّي إِنْتُومَا هَيْكِلْ اللهْ، وِلِّي رُوحْ اللهْ سَاكِنْ فِيكُمْ؟ 17الِّي يْدَمِّرْ هَيْكِلْ اللهْ يْدَمّْرُو اللهْ، عْلَى خَاطِرْ هَيْكِلْ اللهْ مُقَدَّسْ، وْإِنْتُومَا بِيدْكُمْ هَيْكِلْ اللهْ.

18حَتَّى حَدْ مَا يْغَلِّطْ رُوحُو. إِذَا كَانْ وَاحِدْ مِنْكُمْ يِحْسِبْ رُوحُو حَكِيمْ فِي الزْمَانْ هَاذَا، خَلِّيهْ يْكُونْ جَاهِلْ بَاشْ يْوَلِّي حَكِيمْ، 19- عْلَى خَاطِرْ الحِكْمَة مْتَاعْ العَالَمْ هَاذَا هِيَ جَهْلْ عِنْدْ اللهْ، عْلَى خَاطْرُو مَكْتُوبْ فِي الكْتَابْ المُقَدَّسْ: «يْحَصِّلْ الحُكَمَاءْ بْخُبْثْهُمْ.» 20- وِيْقُولْ زَادَا: «الرَّبْ يَعْرِفْ الِّي أَفْكَارْ الحُكَمَاءْ بَاطْلَة.» 21إِمَّالاَ حَتَّى حَدْ مَا يِتْفُوخِرْ بِالنَّاسْ، عْلَى خَاطِرْ كُلْ شَيْء لِيكُمْ، 22بُولُسْ وِلاَّ أَبُلُّوسْ وِلاَّ صَفَا، وِلاَّ العَالَمْ، وِلاَّ الحَيَاةْ وِلاَّ المُوتْ وِلاَّ الحَاضِرْ وِلاَّ المُسْتَقْبِلْ: كُلْ شَيْء لِيكُمْ، 23آمَا إِنْتُومَا رَاكُمْ لِلمَسِيحْ، وِالمَسِيحْ للهْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index