Search form

كُورِنْثُوسْ الأُولَى 3:3

3رَاكُمْ مَازِلْتُوا تْعِيشُوا فِي البْدَنْ، إِذَا كَانْ عِنْدْكُمْ حُسْدْ وْعَرْكْ، كِيفَاشْ مَا تْكُونُوشْ عَايْشِينْ فِي البْدَنْ وْتِتْصَرّْفُوا كِيفْ بْقِيِّةْ النَّاسْ؟

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index