Search form

كُورِنْثُوسْ الأُولَى 4:5

5إِمَّالاَ مَا تُحْكْمُوشْ عْلَى حَتَّى شَيْء قْبَلْ الوَقْتْ، حَتَّى لِينْ يْجِي الرَّبْ الِّي بَاشْ يْظَهِّرْ الِّي مْخُبِّي فِي الظْلاَمْ وْيِكْشِفْ نِيَّاتْ القْلُوبْ، وْكُلْ وَاحِدْ يَاخُذْ مِنْ عِنْدْ اللهْ الأَجْرْ الِّي يِسْتْحَقُّو.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index