Search form

كُورِنْثُوسْ الأُولَى 4:6

6يَا خْوَاتِي، آنَا حْكِيتِلْكُمْ قْبَلْ عْلَى رُوحِي وِعْلَى أَبُلُّوسْ كِيفْ مِثَالْ تِتْعَلّْمُوا مِنَّا «إِنّْكُمْ مَا تُخْرْجُوشْ عَلِّي مَكْتُوبْ فِي الكْتَابْ المُقَدَّسْ.» بَاشْ مَا تِتْفُوخْرُوشْ عْلَى بْعَضْكُمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index