Search form

كُورِنْثُوسْ الأُولَى 5

مَوْقِفْ الكَنِيسَة مِنْ الخُو الِّي يَزْنَى

1فِي كُلْ بْلاَصَة يْقُولُوا الِّي عِنْدْكُمْ زْنَى فِي الكَنِيسَة! مُوشْ مُوجُودْ حَتَّى عِنْدْ النَّاسْ الِّي مَا هُمْشْ مُؤْمْنِينْ: رَاجِلْ يَزْنَى مْعَ مَرْةْ بُوهْ. 2وْإِنْتُومَا بَاقِي مِتْكَبّْرِينْ! فِي عُوضْ تِبْكِيوْ وِتْنَوّْحُوا حَتَّى لِينْ يِتْنَحَّى الِّي قَاعِدْ يَعْمِلْ فِي الشَّيْء هَاذَا مِنْ بِينَاتْكُمْ. 3آنَا رَانِي غَايِبْ عْلِيكُمْ بِالبْدَنْ آمَا حَاضِرْ مَا بِينَاتْكُمْ بِالرُّوحْ، يَاخِي حْكُمْتْ عْلَى مُولَى العْمَايِلْ هَاذِي كَإِنِّي حَاضِرْ. 4بْإِسْمْ رَبّْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ وْقُدْرْتُو، وَقْتِلِّي تِجْتَمْعُوا مْعَ بْعَضْكُمْ، وْآنَا مْعَاكُمْ بِالرُّوحْ، 5سَيّْبُوا الرَّاجِلْ هَاذَا لِلشِّيطَانْ، بَاشْ يِهْلِكْلُو بَدْنُو وْرُوحُو تُخْلُصْ فِي يُومْ الرَّبْ. 6مَا حَقّْكُمْشْ تِتْكَبّْرُوا! يَاخِي مَا تَعْرْفُوشْ الِّي شْوَيَّة خْمِيرَة يْخَمّْرُوا العْجِينْ الكُلُّو؟ 7نِحُّوا الخْمِيرَةْ القْدِيمَة مِنْ وُسْطْكُمْ بَاشْ تْوَلِّيوْا عْجِينْ جْدِيدْ عْلَى خَاطِرْكُمْ فْطِيرْ مَا فِيهِشْ خْمِيرَة، رَاهُو الخَرُوفْ مْتَاعْ الفِصْحْ مْتَاعْنَا الِّي هُوَ المَسِيحْ تِذْبَحْ عْلَى خَاطِرْنَا. 8إِمَّالاَ خَلِّينَا نْعَيّْدُوا، مُوشْ بِالخْمِيرَة القْدِيمَة وِلاَّ بِالخْمِيرَة مْتَاعْ الشَّرْ وِالفْسَادْ، آمَا بِالفْطِيرْ مْتَاعْ الطْهَارَة وِالحَقْ.

9كْتِبْتِلْكُمْ فِي جْوَابِي الآخَرْ بَاشْ مَا تْخَالْطُوشْ الزُّنَاةْ. 10وْمَا نُقْصُدْشْ الزُّنَاةْ فِي العَالَمْ وِلاَّ الطَّمَّاعِينْ وِلاَّ السُّرَّاقْ وِلاَّ الِّي يِعْبْدُوا فِي الصْنَبْ، مَا كَانِشْ يِلْزِمْكُمْ تُخْرْجُوا مِالعَالَمْ! 11آمَا تَوَّا رَانِي كْتِبْتِلْكُمْ بَاشْ مَا تْخَالْطُوشْ الِّي يِتْسَمَّى خُو وْهُوَ زَانِي وِلاَّ طَمَّاعْ وِلاَّ يِعْبِدْ فِي الصْنَبْ وِلاَّ يْسِبْ فِي النَّاسْ وِلاَّ يِسْكِرْ وِلاَّ سَارِقْ. حَتَّى المَاكْلَة مَا تَاكْلُوهَاشْ مْعَاهْ. 12عْلاَشْ آنَا نُحْكُمْ عْلَى النَّاسْ الِّي مَا هُمْشْ مِالكَنِيسَة. يَاخِي مُوشْ يِلْزِمْكُمْ إِنْتُومَا تُحْكْمُوا عْلَى النَّاسْ الِّي فِي الكَنِيسَة؟ 13رَاهُو اللهْ هُوَ الِّي يُحْكُمْ عْلَى النَّاسْ الِّي البَرَّة مِالكَنِيسَة. «خَرّْجُوا الفَاسِدْ مِنْ بِينَاتْكُمْ.»

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index