Search form

كُورِنْثُوسْ الأُولَى 5:10

10وْمَا نُقْصُدْشْ الزُّنَاةْ فِي العَالَمْ وِلاَّ الطَّمَّاعِينْ وِلاَّ السُّرَّاقْ وِلاَّ الِّي يِعْبْدُوا فِي الصْنَبْ، مَا كَانِشْ يِلْزِمْكُمْ تُخْرْجُوا مِالعَالَمْ!

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index