Search form

كُورِنْثُوسْ الأُولَى 5:8

8إِمَّالاَ خَلِّينَا نْعَيّْدُوا، مُوشْ بِالخْمِيرَة القْدِيمَة وِلاَّ بِالخْمِيرَة مْتَاعْ الشَّرْ وِالفْسَادْ، آمَا بِالفْطِيرْ مْتَاعْ الطْهَارَة وِالحَقْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index