Search form

كُورِنْثُوسْ الأُولَى 6

شَكْيَانْ الإِخْوَة بِبْعَضْهُمْ

1وَقْتِلِّي وَاحِدْ عَنْدُو مُشْكْلَة مْعَ وَاحِدْ مِنْ خْوَاتُو المُؤْمْنِينْ، كِيفَاشْ يِمْشِي يِشْكِي بِيهْ لِلقُضَاةْ الِّي مَا هُمْشْ مُؤْمْنِينْ، وْمَا يِشْكِيشْ بِيهْ لِلإِخْوَة المُؤْمْنِينْ؟ 2يَاخِي مَا تَعْرْفُوشْ الِّي المُؤْمْنِينْ بَاشْ يُحْكْمُوا عْلَى العَالَمْ؟ إِذَا كَانْ إِنْتُومَا بَاشْ تُحْكْمُوا عْلَى العَالَمْ، يَاخِي مَا كُمْشْ بَاشْ تْنَجّْمُوا تُحْكْمُوا فِي القَضَايَا الصْغِيرَة؟ 3يَاخِي مَا تَعْرْفُوشْ الِّي أَحْنَا بَاشْ نُحْكْمُوا عْلَى المْلاَيْكَة؟ فَمَبَالِكْ الحَاجَاتْ مْتَاعْ الدِّنْيَا هَاذِي. 4وْإِذَا كَانْ وُقْعِتْ مَشَاكِلْ بِينَاتْكُمْ فِي الحَاجَاتْ هَاذِي، يَاخِي تْحُطُّوا نَاسْ مَا عِنْدْهُمْشْ قِيمَة فِي الكَنِيسَة بَاشْ يُحْكْمُوا. 5وِنْقُولْ الحَاجَة هَاذِي بَاشْ نْحَشِّمْكُمْ. يَاخِي مَا فِيكُمْشْ حَتَّى وَاحِدْ حَكِيمْ يْنَجِّمْ يُحْكُمْ بِينْ خْوَاتُو، 6آمَا رَاهُو الخُو يِشْكِي بْخُوهْ، لْنَاسْ مَا هُمْشْ مُؤْمْنِينْ! 7إِنْتُومَا تِشْكُوا بِبْعَضْكُمْ، وْهَاذَا عِيبْ! يَاخِي مُوشْ خِيرِلْكُمْ كِتَحْمْلُوا الظُّلْمْ؟ مُوشْ خِيرِلْكُمْ كِتِقْبْلُوا إِنّْهُمْ يِسْلْبُوكُمْ؟ 8وْبِالعَكْسْ إِنْتُومَا هُومَا الِّي تُظْلْمُوا وْتِسْلْبُوا حَتَّى فِي خْوَاتْكُمْ! 9يَاخِي مَا تَعْرْفُوشْ الِّي الظَّالْمِينْ مَا يُورْثُوشْ مَمْلِكْةْ اللهْ؟ مَا تُغْلْطُوشْ، لاَ فِسَّادْ وْلاَ الِّي يِعْبْدُوا فِي الصْنَبْ وْلاَ الِّي يَزْنُوا وْلاَ الرْجَالْ الِّي يْقَلّْدُوا فِي النْسَاء وْلاَ الرْجَالْ الِّي يُرْقْدُوا مْعَ الرْجَالْ، 10وْلاَ سُرَّاقْ وْلاَ طَمَّاعِينْ وْلاَ الِّي يِسْكْرُوا وْلاَ الِّي يْسِبُّوا وْلاَ الِّي يَخْطْفُوا يُورْثُوا مَمْلِكْةْ اللهْ. 11ثَمَّة شْكُونْ مِنْكُمْ كَانُوا فِي الحَالَة هَاذِيكَا، آمَا رَاكُمْ تِغْسِلْتُوا، وِتْقَدِّسْتُوا، وْوَلِّيتُوا أَبْرَارْ بْإِسْمْ الرَّبْ يَسُوعْ المَسِيحْ وِبْرُوحْ إِلاَهْنَا.

خَلِّي بْدُونَاتْكُمْ تْكُونْ لْمَجْدْ اللهْ

12«كُلْ شَيْء يْحِلْ لِيَّا»، آمَا مُوشْ كُلْ شَيْء يِنْفَعْ. «كُلْ شَيْء يْحِلْ لِيَّا»، آمَا مَا نِيشْ بَاشْ نْخَلِّي حَتَّى حَاجَة تِتْحَكِّمْ فِيَّ 13المَاكْلَة لِلكِرْشْ، وِالكِرْشْ مَجْعُولَة لِلمَاكْلَة، وِالله بَاشْ يِقْضِي عْلِيهُمْ الإِثْنِينْ. آمَا البْدَنْ رَاهُو مُوشْ لِلزْنَى، رَاهُو لِلرَّبْ وِالرَّبْ لِلبْدَنْ. 14وِالله الِّي قَيِّمْ الرَّبْ مِنْ بِينْ المُوتَى بَاشْ يْقَيِّمْنَا أَحْنَا زَادَا بْقُدْرْتُو. 15مَا تَعْرْفُوشْ الِّي بْدُونَاتْكُمْ هِيَ أَعْضَاءْ المَسِيحْ؟ يَاخِي نَاخُذْ الأَعْضَاءْ مْتَاعْ المَسِيحْ وِنْرُدّْهَا أَعْضَاءْ مْتَاعْ مْرَا زَانْيَة؟ حَاشَا! 16- وِلاَّ مَا تَعْرْفُوشْ إِنُّو الِّي يِتْرْبَطْ بِمْرَا زَانْيَة يْوَلِّي هُوَ وْيَاهَا بْدَنْ وَاحِدْ؟ عْلَى خَاطِرْ الكْتَابْ المُقَدَّسْ يْقُولْ: «الإِثْنِينْ يْوَلِّيوْ بْدَنْ وَاحِدْ.» 17وْآمَا الِّي يِتْرْبَطْ بِالرَّبْ رَاهُو يْوَلِّي هُوَ وْيَاهْ رُوحْ وَاحِدْ. 18أُهْرْبُوا مِالزْنَا، كُلْ ذَنْبْ يَعْمْلُو الإِنْسَانْ مَا يْأَثِّرْشْ عْلَى بَدْنُو. آمَا الزَّانِي رَاهُو يْضُرْ بَدْنُو. 19يَاخِي مَا تَعْرْفُوشْ الِّي بْدُونَاتْكُمْ هِيَ هَيْكِلْ الرُّوحْ القُدُسْ الِّي فِيكُمْ وِلِّي خْذِيتُوهْ مِنْ عِنْدْ اللهْ؟ إِنْتُومَا مَا كُمْشْ مِلْكْ لِرْوَاحْكُمْ، آمَا رَاكُمْ مِلْكْ للهْ. 20وْإِنْتُومَا تِشْرِيتُوا وْتِدْفَعْ فِيكُمْ سُومْ. إِمَّالاَ مَجّْدُوا اللهْ فِي بْدُونَاتْكُمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index