Search form

كُورِنْثُوسْ الأُولَى 6:19

19يَاخِي مَا تَعْرْفُوشْ الِّي بْدُونَاتْكُمْ هِيَ هَيْكِلْ الرُّوحْ القُدُسْ الِّي فِيكُمْ وِلِّي خْذِيتُوهْ مِنْ عِنْدْ اللهْ؟ إِنْتُومَا مَا كُمْشْ مِلْكْ لِرْوَاحْكُمْ، آمَا رَاكُمْ مِلْكْ للهْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index