Search form

كُورِنْثُوسْ الأُولَى 6:2

2يَاخِي مَا تَعْرْفُوشْ الِّي المُؤْمْنِينْ بَاشْ يُحْكْمُوا عْلَى العَالَمْ؟ إِذَا كَانْ إِنْتُومَا بَاشْ تُحْكْمُوا عْلَى العَالَمْ، يَاخِي مَا كُمْشْ بَاشْ تْنَجّْمُوا تُحْكْمُوا فِي القَضَايَا الصْغِيرَة؟

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index