Search form

كُورِنْثُوسْ الأُولَى 6:7

7إِنْتُومَا تِشْكُوا بِبْعَضْكُمْ، وْهَاذَا عِيبْ! يَاخِي مُوشْ خِيرِلْكُمْ كِتَحْمْلُوا الظُّلْمْ؟ مُوشْ خِيرِلْكُمْ كِتِقْبْلُوا إِنّْهُمْ يِسْلْبُوكُمْ؟

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index