Search form

كُورِنْثُوسْ الأُولَى 6:9

9يَاخِي مَا تَعْرْفُوشْ الِّي الظَّالْمِينْ مَا يُورْثُوشْ مَمْلِكْةْ اللهْ؟ مَا تُغْلْطُوشْ، لاَ فِسَّادْ وْلاَ الِّي يِعْبْدُوا فِي الصْنَبْ وْلاَ الِّي يَزْنُوا وْلاَ الرْجَالْ الِّي يْقَلّْدُوا فِي النْسَاء وْلاَ الرْجَالْ الِّي يُرْقْدُوا مْعَ الرْجَالْ،

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index