Search form

كُورِنْثُوسْ الأُولَى 7:31

31وِلِّي يِسْتَعْمْلُوا فِي العَالَمْ هَاذَا كَإِنّْهُمْ مَا هُمْشْ يِسْتَعْمْلُوا فِيهْ. عْلَى خَاطِرْ العَالَمْ هَاذَا مُوشْ بَاشْ يْدُومْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index