Search form

كُورِنْثُوسْ الأُولَى 7:9

9آمَا إِذَا كَانْهُمْ مَا يْنَجّْمُوشْ يِتْحَكّْمُوا فِي رْوَاحْهُمْ، إِمَّالاَ خَلِّيهُمْ يْعَرّْسُوا. رَاهُو الِّي يْعَرِّسْ خِيرْ مِلِّي يِتْحْرَقْ مِالشَّهْوَة.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index