Search form

كُورِنْثُوسْ الأُولَى 8

الذْبَايِحْ مْتَاعْ الصْنَبْ

1آمَا فِي مَا يْخُصْ الذْبَايِحْ مْتَاعْ الصْنَبْ، رَانَا نَعْرْفُوا الِّي الكُلْنَا عِنْدْنَا عِلْمْ بِيهَا آمَا رَاهِي المَعْرْفَة تْخَلِّي مُولاَهَا يِتْكَبِّرْ، وِالمْحَبَّة هِيَ الِّي تِبْنِي. 2إِذَا كَانْ وَاحِدْ مَاشِي فِي بَالُو الِّي هُوَ يَعْرِفْ حَاجَة، رَاهُو مَازَالْ مَا يَعْرِفْشْ كِيفَاشْ يِلْزْمُو يَعْرِفْ. 3آمَا إِذَا كَانْ وَاحِدْ يْحِبْ اللهْ، رَاهُو اللهْ بَاشْ يَعْرْفُو. 4وْآمَا فِيمَا يْخُصْ مَاكِلْةْ الذْبَايِحْ مْتَاعْ الصْنَبْ، رَانَا نَعْرْفُوا الِّي الصْنَبْ مَا هِيشْ مُوجُودَة بِالحَقْ فِي العَالَمْ، وْإِنُّو لاَ إِلاَهْ إِلاَّ اللهْ وَحْدُو. 5حَتَّى كَانْ ثَمَّة آلْهَة فِي السْمَاءْ وِلاَّ فِي الأَرْضْ الِّي النَّاسْ يِتْصَوّْرُوا الِّي هُومَا مُوجُودِينْ وْرَغْمِلِّي ثَمَّة بَرْشَة آلْهَة وْأَرْبَابْ، 6آمَا أَحْنَا عِنْدْنَا إِلاَهْ وَاحِدْ الآبْ الِّي جَا مِنُّو كُلْ شَيْء وْإِحْنَا نَرْجْعُولُو، وْرَبْ وَاحِدْ يَسُوعْ المَسِيحْ بِيهْ تُوجِدْ كُلْ شَيْء وْإِحْنَا نِتْوِجْدُوا بِيهْ.

7آمَا مُوشْ النَّاسْ الكُلْ يَعْرْفُوا الحْقِيقَة هَاذِي، ثَمَّة شْكُونْ مِنْهُمْ تْعَوّْدُوا عْلَى الصْنَبْ، لِليُومْ مَازَالُوا يْفَكّْرُوا الِّي الذْبَايِحْ الِّي يَاكْلُوا فِيهَا مَذْبُوحَة لِلصْنَبْ، وِيْحِسُّوا الِّي ضَمَايِرْهُمْ الضْعِيفَة تْنَجّْسِتْ، 8آمَا رَاهِي المَاكْلَة مَا تْقَرِّبْنَاشْ للهْ، كَانْ نَاكْلُوا مَا نِرْبْحُوا حَتَّى شَيْء وْكَانْ مَا نَاكْلُوشْ مَا نِخْسْرُوا حَتَّى شَيْء. 9آمَا رُدُّوا بَالْكُمْ بَاشْ الحُرِّيَّة مْتَاعْكُمْ فِي المَاكْلَة هَاذِي مَا تْوَلِّيشْ سْبَبْ عَثْرَة لِلضْعَافْ. 10إِذَا كَانْ يْشُوفِكْ وَاحِدْ يَلِّي حَاسِبْ رُوحِكْ تَعْرِفْ، تَاكُلْ فِي هَيْكِلْ مْتَاعْ صَنْبَة، يَاخِي مُوشْ يِتْشَجَّعْ وْيَاكُلْ مِالذْبَايِحْ مْتَاعْ الصْنَبْ؟ 11وِالعِلْمْ مْتَاعِكْ يْكُونْ سْبَبْ فِي هْلاَكْ خُوكْ الضْعِيفْ الِّي المَسِيحْ مَاتْ عْلَى خَاطْرُو. 12وْهَكَّا تُغْلْطُوا فِي حَقْ المَسِيحْ وَقْتِلِّي تُغْلْطُوا فِي حَقْ خْوَاتْكُمْ وْتَجْرْحُوا ضَمِيرْهُمْ الضْعِيفْ. 13إِذَا كَانِتْ ثَمَّة مَاكْلَة تْخَلِّي خُويَا يِتْعَثِّرْ، إِمَّالاَ مَا نِيشْ بَاشْ نَاكُلْ اللْحَمْ بِالكُلْ بَاشْ مَا نْخَلِّيشْ خُويَا يِتْعَثِّرْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index