Search form

كُورِنْثُوسْ الأُولَى 8:4

4وْآمَا فِيمَا يْخُصْ مَاكِلْةْ الذْبَايِحْ مْتَاعْ الصْنَبْ، رَانَا نَعْرْفُوا الِّي الصْنَبْ مَا هِيشْ مُوجُودَة بِالحَقْ فِي العَالَمْ، وْإِنُّو لاَ إِلاَهْ إِلاَّ اللهْ وَحْدُو.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index