Search form

كُورِنْثُوسْ الأُولَى 9

حْقُوقْ الرَّسُولْ

1يَاخِي آنَا مُوشْ حُرْ؟ يَاخِي آنَا مُوشْ رَسُولْ؟ يَاخِي مُوشْ شُفْتْ رَبّْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ؟ يَاخِي مُوشْ انْتُومَا خِدْمْتِي فِي الرَّبْ؟ 2إِذَا مَا كُنْتِشْ رَسُولْ عِنْدْ نَاسْ أُخْرِينْ، رَانِي رَسُولْ عِنْدْكُمْ عْلَى خَاطِرْكُمْ انْتُمْ الطَّابَعْ الِّي يْوَرِّي الِّي آنَا رَسُولْ.

3وْهَاذَا هُوَ الشَّيْء الِّي نْجَاوِبْ بِيهْ النَّاسْ الِّي ضِدِّي: 4يَاخِي مَا عِنْدْنَاشْ الحَقْ بَاشْ نَاكْلُوا وْنُشْرْبُوا؟ 5يَاخِي مَا عِنْدْنَاشْ الحَقْ بَاشْ نَاخْذُوا مْرَا كِيفْ مَا عَمْلُوا الرُّسُلْ الأُخْرِينْ وِالإِخْوَة مْتَاعْ الرَّبْ وْبُطْرُسْ؟ 6وِلاَّ آنَا وْبَرْنَابَا بَرْكْ مَا عِنْدْنَاشْ الحَقْ بَاشْ مَا نِخْدْمُوشْ؟ 7شْكُونُو الجُنْدِي الِّي يِمْشِي يْحَارِبْ وْيُصْرُفْ عْلَى رُوحُو؟ شْكُونْ الِّي يَزْرَعْ سَانْيَة مْتَاعْ عْنِبْ وْمَا يَاكُلْشْ مِالغَلَّة مْتَاعْهَا؟ وِلاَّ شْكُونُو الرَّاعِي الِّي يَرْعَى غْنَمْ وْمَا يُشْرُبْشْ مِنْ حْلِيبْهَا؟ 8يَاخِي الكْلاَمْ الِّي نْقُولْ فِيهْ هُوَ كْلاَمْ بَشَرْ؟ يَاخِي مُوشْ الشَّرِيعَة بِيدْهَا تْقُولْ الشَّيْء هَاذَا؟ 9- وْمَكْتُوبْ فِي شَرِيعِةْ مُوسَى: «مَا تْحُطُّشْ كْمَامَة عْلَى فُمْ الثُّورْ وَقْتِلِّي يِدْرِسْ.» يَاخِي رَبِّي يْهِمُّو فِي الثِّيرَانْ؟ 10يَاخِي مُوشْ يَحْكِي عْلِينَا أَحْنَا بِالذَّاتْ؟ رَاهُو عْلَى خَاطِرْنَا أَحْنَا تِكْتِبْ. الِّي يَحْرِثْ وِلِّي يِدْرِسْ لاَزِمْ يْكُونْ عِنْدْهُمْ أَمَلْ الِّي هُومَا بَاشْ يَاخْذُوا بَايْهُمْ مِالصَّابَة. 11إِذَا زْرَعْنَا فِي وُسْطْكُمْ الحَاجَاتْ الرُّوحِيَّة، يَاخِي خْسَارَة فِينَا بَاشْ نَحْصْدُوا مِالحَاجَاتْ مْتَاعْ الدِّنْيَا الِّي عِنْدْكُمْ؟ 12وْإِذَا كَانْ نَاسْ أُخْرِينْ عِنْدْهُمْ حَقْ فِي الحَاجَاتْ هَاذِي يَاخِي مُوشْ أَحْنَا أَوْلَى بِيهَا؟

آمَا أَحْنَا مَا خْذِينَاشْ الحَقْ هَاذَا، وْبِالعَكْسْ تْحَمِّلْنَا كُلْ شَيْء بَاشْ مَا نْحُطُّوشْ حَتَّى حَاجَة تْعَطِّلْ إِنْجِيلْ المَسِيحْ. 13يَاخِي مَا تَعْرْفُوشْ إِنُّو الِّي يِخْدْمُوا فِي الهَيْكِلْ يَاكْلُوا مِالقَرَابِينْ مْتَاعْ الهَيْكِلْ، وْإِنُّو الِّي يْقَدّْمُوا الذْبَايِحْ عْلَى المَذْبِحْ يَاخْذُوا بَايْهُمْ مِنْهَا. 14هَكَّا زَادَا أْمَرْ الرَّبْ: إِنُّو الِّي يْبَشّْرُوا بِالإِنْجِيلْ، يْعِيشُوا مِالإِنْجِيلْ. 15آمَا آنَا رَانِي مَا خْذِيتِشْ حَتَّى حَقْ مِالحْقُوقْ هَاذِي، وْمَا كْتِبْتِشْ الشَّيْء هَاذَا بَاشْ تِتْعْطَالِي. آنَا نْخَيِّرْ نْمُوتْ عْلَى إِنُّو وَاحِدْ يِحْرِمْنِي مِالفُخْرَة هَاذِي. 16آنَا مَا نِتْفُوخِرْشْ وَقْتِلِّي نْبَشِّرْ، عْلَى خَاطِرْ التَّبْشِيرْ وَاجِبْ عْلِيَّ، وْيَا وِيلِي إِذَا كَانْ مَا نْبَشِّرْشْ. 17إِذَا كَانْ اخْتَرْتْ بَاشْ نَعْمِلْ الشَّيْء هَاذَا رَاهُو عِنْدِي أَجْرْ، آمَا إِذَا كَانْ تِجْبَرْتْ رَانِي تِمِّنْتْ وْصِيَّة تْفُرْضِتْ عْلِيَّ، 18شْنُوَّة هُوَ أَجْرِي؟ أَجْرِي هُوَ انِّي نْبَشِّرْ مِنْ غِيرْ مَا نَاخُذْ حَتَّى شَيْء وْمَا نُطْلُبْشْ حَقِّي فِي التَّبْشِيرْ بِالإِنْجِيلْ.

19آنَا حُرْ مِنْ النَّاسْ الكُلْ، آمَا رَدِّيتْ رُوحِي عَبْدْ لِلنَّاسْ الكُلْ بَاشْ نِرْبِحْ أَكْثِرْ مَا يُمْكِنْ مِنْهُمْ. 20وَلِّيتْ يْهُودِي لِليْهُودْ بَاشْ نِرْبَحْهُمْ، وْوَلِّيتْ مِنْ أَهْلْ الشَّرِيعَة لأَهْلْ الشَّرِيعَة - رَغْمِلِّي آنَا مَا نِيشْ تَحْتْ الشَّرِيعَة - بَاشْ نِرْبِحْ النَّاسْ الِّي تَحْتْ الشَّرِيعَة، 21وْوَلِّيتْ مَا عِنْدِيشْ شَرِيعَةْ لِلنَّاسْ الِّي مَا عِنْدْهُمْشْ شَرِيعَةْ - وْهَاذَا مَا يِعْنِيشْ الِّي آنَا مَا نْطِيعِشْ شَرِيعِةْ اللهْ عْلَى خَاطِرْنِي تَحْتْ شَرِيعِةْ المَسِيحْ - بَاشْ نِرْبِحْ الِّي مَا عِنْدْهُمْشْ شَرِيعَةْ، 22وَلِّيتْ ضْعِيفْ لِلضْعَافْ بَاشْ نِرْبَحْهُمْ، وَلِّيتْ كُلْ شَيْء لِلنَّاسْ الكُلْ بَاشْ نْمَنَّعْ شْوَيَّة مِنْهُمْ بِالطُّرُقْ الكُلْ. 23نَعْمِلْ الشَّيْء هَاذَا الكُلُّو عْلَى خَاطِرْ البْشَارَة بِالإِنْجِيلْ بَاشْ نْشَارِكْ فِي الخِيرَاتْ مْتَاعُو.

24يَاخِي مَا تَعْرْفُوشْ إِنُّو الِّي يِتْسَابْقُوا فِي المَلْعَبْ الكُلْهُمْ يِجْرِيوْ، آمَا وَاحِدْ بَرْكْ يَاخُذْ الجَايْزَة؟ إِنْتُومَا زَادَا إِجْرِيوْ كِيفُو بَاشْ تِرْبْحُوا. 25المِتْسَابْقِينْ الكُلْهُمْ يْدَرّْبُوا رْوَاحْهُمْ تَدْرِيبْ صْعِيبْ بَاشْ يَاخْذُوا تَاجْ يِفْنَى، آمَا أَحْنَا رَانَا نِجْرِيوْ بَاشْ نِرْبْحُوا تَاجْ مَا يَفْنَاشْ بِالكُلْ. 26هَاذَاكَا عْلاَشْ آنَا نِجْرِي وْعِنْدِي هَدَفْ. نَضْرِبْ وْعَارِفْ شْنُوَّة الحَاجَة الِّي قَاعِدْ نَضْرِبْ فِيهَا، 27آمَا نِتْحَكِّمْ فِي بَدْنِي وِنْرُدُّو كِيفْ العَبْدْ بَاشْ مَا نَطْلِعْشْ خَاسِرْ بَعْدْ مَا بَشِّرْتْ غِيرِي.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index