Search form

كُورِنْثُوسْ الأُولَى 9:24

24يَاخِي مَا تَعْرْفُوشْ إِنُّو الِّي يِتْسَابْقُوا فِي المَلْعَبْ الكُلْهُمْ يِجْرِيوْ، آمَا وَاحِدْ بَرْكْ يَاخُذْ الجَايْزَة؟ إِنْتُومَا زَادَا إِجْرِيوْ كِيفُو بَاشْ تِرْبْحُوا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index