Search form

يُوحَنَّا الأُولَى 2

المَسِيحْ يِشْفَعْ فِينَا

1يَا وْلاَدِي رَانِي نِكْتْبِلْكُمْ فِي الحَاجَاتْ هَاذِي الكُلْ بَاشْ مَا تُغْلْطُوشْ. آمَا إِذَا كَانْ وَاحِدْ غْلُطْ رَاهُو يَسُوعْ المَسِيحْ البَارْ يِشْفَعْ فِينَا قُدَّامْ الآبْ. 2وْهُوَ الضْحِيَّة وِالكَفَّارَة عْلَى ذْنُوبْنَا وْمُوشْ ذْنُوبْنَا أَحْنَا آكَاهُو آمَا ذْنُوبْ النَّاسْ الكُلْ. 3وْهَكَّا نِتْأَكّْدُوا الِّي أَحْنَا عْرَفْنَاهْ إِذَا نْطِيعُوا الوْصَايَا مْتَاعُو. 4وِلِّي يْقُولْ الِّي هُوَ يَعْرْفُو وْمَا يْطِيعِشْ الوْصَايَا مْتَاعُو رَاهُو يِكْذِبْ وِالحَقْ مَا يْكُونِشْ فِيهْ. 5آمَا الِّي يْطِيعْ كِلْمْتُو، مْحَبِّةْ اللهْ بَاشْ تْكُونْ بِالحَقْ كَامْلَة فِيهْ. وْهَكَّا نَعْرْفُوا الِّي أَحْنَا فِيهْ. 6أَيْ وَاحِدْ يْقُولْ إِنُّو ثَابِتْ فِي اللهْ يِلْزْمُو يْعِيشْ كِيمَا عَاشْ المَسِيحْ.

المْحَبَّة الحَقِيقِيَّة

7يَا حْبَابِي مَانِيشْ نِكْتْبِلْكُمْ فِي وْصِيَّة جْدِيدَة آمَا رَاهِي وْصِيَّة قْدِيمَة كَانِتْ عِنْدْكُمْ مِاللُّوِّلْ وِلِّي هِيَ الكِلْمَة الِّي سْمَعْتُوهَا مِاللُّوِّلْ بِالكُلْ. 8آمَا رَانِي نِكْتْبِلْكُمْ فِي وْصِيَّة جْدِيدَة وْهِيَ الحَقْ الِّي يُظْهُرْ فِي المَسِيحْ وْيُظْهُرْ فِيكُمْ عْلَى خَاطِرْ الظْلاَمْ قَاعِدْ يِتْنَحَّى وِالنُّورْ الحَقَّانِي ضْوَى. 9الِّي يْقُولْ إِنُّو يْعِيشْ فِي النُّورْ وْهُوَ يَكْرَهْ خُوهْ رَاهُو مَازَالْ لْتَوَّا يْعِيشْ فِي الظْلاَمْ. 10وِلِّي يْحِبْ خُوهْ هُوَ الِّي يْعِيشْ فِي النُّورْ وْحَتَّى شَيْء مَا يْعَثّْرُو. 11وِلِّي يَكْرَهْ خُوهْ رَاهُو فِي الظْلاَمْ وْيِمْشِي فِي الظْلاَمْ وْمَا يَعْرِفْشْ وِينْ مَاشِي عْلَى خَاطِرْ الظْلاَمْ عْمَالُو عِينِيهْ.

12يَا وْلاَدِي نِكْتْبِلْكُمْ الشَّيْء هَاذَا،

عْلَى خَاطِرْ فِي اسْمْ المَسِيحْ

رَبِّي غْفِرِّلْنَا ذْنُوبْنَا.

13نِكْتِبْ لْكُلْ بُو فِيكُمْ،

عْلَى خَاطِرْكُمْ تَعْرْفُوا المَسِيحْ المُوجُودْ مِاللُّوِّلْ.

نِكْتْبِلْكُمْ يَا شَبَابْ،

عْلَى خَاطِرْكُمْ غْلِبْتُوا الشِّرِّيرْ.

نِكْتْبِلْكُمْ يَا وْلاَدِي،

عْلَى خَاطِرْكُمْ عْرَفْتُوا الآبْ.

14كْتِبْتْ لْكُلْ بُو فِيكُمْ،

عْلَى خَاطِرْكُمْ عْرَفْتُوا المَسِيحْ المُوجُودْ مِاللُّوِّلْ.

كْتِبْتِلْكُمْ يَا شَبَابْ،

عْلَى خَاطِرْكُمْ قْوِيِّينْ

وْكِلْمِةْ اللهْ ثَابْتَة فِي قْلُوبْكُمْ وِغْلِبْتُوا الشِّرِّيرْ.

15مَا تْحِبُّوشْ الدِّنْيَا وِالحَاجَاتْ الِّي فِي الدِّنْيَا. الِّي يْحِبْ الدِّنْيَا مَا تْكُونِشْ مْحَبِّةْ الآبْ فِي قَلْبُو. 16الحَاجَاتْ الكُلْ الِّي فِي الدِّنْيَا هُومَا شَهْوِةْ البْدَنْ وْشَهْوِةْ العِينْ وِالفُخْرَة وِالتَّكَبُّرْ وْهُومَا مَا هُمْشْ مِالآبْ آمَا رَاهُمْ مِنْ الدِّنْيَا. 17وِالدِّنْيَا بَاشْ تَفْنَى هِيَ وِالشْهَاوِي الِّي فِيهَا، آمَا الِّي يَعْمِلْ الحَاجَاتْ الِّي تْرَضِّي رَبِّي بَاشْ يَحْيَي لِلأَبَدْ.

المَسِيحْ الدَّجَّالْ

18يَا وْلاَدِي نْحِبّْكُمْ تَعْرْفُوا الِّي الدِّنْيَا قْرِيبْ تُوفَى. سْمَعْتُوا إِنُّو المَسِيحْ الدَّجَّالْ بَاشْ يْجِي. رَاهُمْ تَوَّا مُوجُودِينْ بَرْشَة دَجَّالِينْ. وْهَكَّا نِتْأَكّْدُوا إِنُّو الدِّنْيَا بَاشْ تُوفَى. 19الدَّجَّالِينْ هَاذُومَا خَرْجُوا مِنْ وُسْطْنَا آمَا هُومَا فِي الحْقِيقَة مَا كَانُوشْ مِنَّا وْلَوْ كَانُو مِنَّا رَاهُمْ بْقَاوْ مْعَانَا يَعْنِي خْرُوجْهُمْ مِنْ بِينَاتْنَا هُوَ دَلِيلْ إِنّْهُمْ الكُلْهُمْ مَا هُمْشْ مِنَّا. 20آمَا إِنْتُومَا رَاكُمْ مَمْسُوحِينْ بْرُوحْ اللهْ القُدُّوسْ هَاذَاكَا عْلاَشْ إِنْتُومَا الكُلْكُمْ تَعْرْفُوا الحَقْ. 21نِكْتْبِلْكُمْ الشَّيْء هَاذَا مُوشْ عْلَى خَاطِرْكُمْ مَا تَعْرْفُوشْ الحَقْ آمَا عْلَى خَاطِرْكُمْ تَعْرْفُوا وْمِتْأَكّْدِينْ الِّي عُمْرُو الكِذْبْ مَا يْجِي مِالحَقْ. 22شْكُونُو الكَذَّابْ؟ الكَذَّابْ هُوَ الِّي يُنْكُرْ الِّي يَسُوعْ هُوَ المَسِيحْ. وْهَاذَاكَا هُوَ المَسِيحْ الدَّجَّالْ الِّي يُنْكُرْ وِيْعَارِضْ الآبْ وِالإِبْنْ مْعَ بْعَضْهُمْ. 23الِّي مَا يِقْبِلْشْ الإِبْنْ مَا عِنْدُوشْ عَلاَقَة مْعَ الآبْ وِلِّي يِقْبِلْ الإِبْنْ يِقْبِلْ الآبْ زَادَا. 24آمَا إِنْتُومَا خَلِّيوْ الكْلاَمْ الِّي سْمَعْتُوهْ مِاللُّوِّلْ يِثْبِتْ فِيكُمْ، رَاهُو وَقْتِلِّي يِثْبِتْ فِيكُمْ الكْلاَمْ هَاذَا تْكُونُوا مِتَّحْدِينْ مْعَ الإِبْنْ وِمْعَ الآبْ. 25وِالشَّيْء الِّي وْعِدْنَا بِيهْ المَسِيحْ هُوَ الحَيَاةْ الأَبَدِيَّة.

26وكْتِبْتِلْكُمْ الحَاجَاتْ هَاذِي بَاشْ نَحْكِيلْكُمْ عْلَى النَّاسْ الِّي يْحِبُّوا يِخْدْعُوكُمْ. 27آمَا إِنْتُومَا مَسْحَةْ الرُّوحْ القُدُسْ الِّي خْذِيتُوهاَ مِنْ عِنْدْ اللهْ ثَابْتَة فِيكُمْ هَاذَاكَا عْلاَشْ مَا حَاجِتْكُمْشْ بِشْكُونْ يْعَلِّمْكُمْ، رَاهُو رُوحْ اللهْ نَفْسُو يْعَلِّمْكُمْ كُلْ شَيْء وْرُوحْ اللهْ هُوَ حَقْ وْمُوشْ بَاطِلْ. إِمَّالاَ شِدُّوا صْحِيحْ فِي المَسِيحْ كِيفْ مَا عَلِّمْكُمْ الرُّوحْ.

28يَا وْلاَدِي شِدُّوا صْحِيحْ فِي المَسِيحْ بَاشْ تْكُونْ رُوسْنَا مَرْفُوعَة قُدَّامُو وْمَا نَحْشْمُوشْ مِنُّو وَقْتِلِّي يَرْجَعْ. 29وْمَا دَامْكُمْ تَعْرْفُوا الِّي المَسِيحْ بَارْ أَعْرْفُوا زَادَا الِّي كُلْ مِنْ يَعْمِلْ الخِيرْ يْوَرِّي الِّي هُوَ مُولُودْ مِنْ اللهْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index