Search form

يُوحَنَّا الأُولَى 3

أَحْنَا وْلاَدْ اللهْ

1شُوفُوا قَدَّاشْ الآبْ حَبّْنَا وْظَهِّرْ مْحَبّْتُو لِينَا بَاشْ نِتْسَمَّاوْ وْلاَدْ اللهْ وْهَاذَاكَا عْلاَشْ النَّاسْ الِّي فِي الدِّنْيَا هَاذِي مَا يَعْرْفُونَاشْ عْلَى خَاطِرْهُمْ مَا عَرْفُوهِشْ هُوَ. 2يَا حْبَابِي أَحْنَا تَوَّا وْلاَدْ اللهْ وْمَازَالْ مَا ظْهَرْشْ كِيفَاشْ بَاشْ نْوَلِّيوْ آمَا رَانَا نَعْرْفُوا الِّي وَقْتِلِّي يَرْجَعْ المَسِيحْ بَاشْ نْوَلِّيوْ كِيفُو عْلَى خَاطِرْنَا بَاشْ نْشُوفُوهْ كِيفْ مَا هُوَ. 3كُلْ وَاحِدْ عَنْدُو الأَمَلْ هَاذَا. يْطَهِّرْ رُوحُو مِالذْنُوبْ كِيفْ مَا المَسِيحْ طَاهِرْ 4رَاهُو الِّي يْعِيشْ فِي الذْنُوبْ يَعْمِلْ الشَّرْ عْلَى خَاطِرْ الذْنُوبْ هِيَ شَرْ. 5إِنْتُومَا تَعْرْفُوا الِّي المَسِيحْ جَا بَاشْ يْطَهِّرْنَا مِالذْنُوبْ وْرَاهُو هُوَ مَا عِنْدُوشْ حَتَّى ذَنْبْ. 6أَيْ وَاحِدْ يِثْبِتْ فِي المَسِيحْ مَا يَعْمِلْشْ الذْنُوبْ، آمَا الِّي يَعْمِلْ الذْنُوبْ رَاهُو عُمْرُو مَا شَافُو وْعُمْرُو مَا عَرْفُو. 7يَا وْلاَدِي مَا تْخَلِّيوْشْ حَتَّى حَدْ يْغَلِّطْكُمْ. الِّي يَعْمِلْ البَاهِي رَاهُو بَارْ كِيفْ مَا المَسِيحْ بَارْ. 8آمَا الِّي يَعْمِلْ الشَّرْ رَاهُو يْوَرِّي الِّي هُوَ مِنْ وْلاَدْ بْلِيسْ عْلَى خَاطِرْ بْلِيسْ مِاللُّوِّلْ كَانْ يَعْمِلْ فِي الذْنُوبْ. هَاذَاكَا عْلاَشْ ظْهُرْ ابْنْ الله بَاشْ يْدَمِّرْ الأَعْمَالْ مْتَاعْ ابْلِيسْ 9أَيْ وَاحِدْ مُولُودْ مِالله مَا يَعْمِلْشْ الذْنُوبْ عْلَى خَاطِرْ طْبِيعِةْ اللهْ وَلاَّتْ ثَابْتَة فِيهْ وْمَا يْنَجِّمْشْ يْكَمِّلْ يْعِيشْ فِي الذْنُوبْ عْلَى خَاطْرُو مُولُودْ مِالله. 10وْهَكَّا يْبَانُوا وْلاَدْ اللهْ مِنْ وْلاَدْ بْلِيسْ. أَيْ مُولُودْ مَا يَعْمِلْشْ البَاهِي رَاهُو مُوشْ مِالله وِلِّي مَا يْحِبِّشْ خُوهْ زَادَا.

حِبُّوا بْعَضْكُمْ

11هَاذَا هُوَ الخْبَرْ الِّي سْمَعْتُوهْ مِاللُّوِّلْ الِّي يِلْزِمْنَا نْحِبُّوا بْعَضْنَا. 12وْمَا نْكُونُوشْ كِيمَا قَايِينْ الِّي قْتَلْ خُوهْ. قَايِينْ كَانْ مِنْ وْلاَدْ الشِّرِّيرْ: وِعْلاَشْ قْتَلْ خُوهْ؟ عْلَى خَاطِرْ عْمَايْلُو هُوَ كَانِتْ خَايْبَة آمَا خُوهْ أَفْعَالُو كَانِتْ بَاهْيَة. 13يَا خْوَاتِي مَا تِسْتَغْرْبُوشْ كَانْ النَّاسْ يَكْرْهُوكُمْ. 14نَعْرْفُوا الِّي أَحْنَا كُنَّا مُوتَى وْوَلِّينَا حَيِّينْ عْلَى خَاطِرْنَا نْحِبُّو خْوَاتْنَا وِلِّي مَا يْحِبِّشْ خُوهْ يَبْقَى فِي المُوتْ. 15الِّي يَكْرَهْ خُوهْ هُوَ قَاتِلْ رُوحْ وْإِنْتُومَا تَعْرْفُوا الِّي قَاتِلْ الرُّوحْ مَا عِنْدُوشْ الحَيَاةْ الأَبَدِيَّة. 16وْإِحْنَا عْرَفْنَا المْحَبَّة وَقْتِلِّي ضَحَّى المَسِيحْ بِحْيَاتُو عْلَى خَاطِرْنَا وْهَاذَاكَا عْلاَشْ أَحْنَا لاَزِمْ نْضَحِّيوْا بِحْيَاتْنَا عْلَى خَاطِرْ خْوَاتْنَا. 17إِذَا كَانْ وَاحِدْ عَنْدُو خِيرَاتْ الدِّنْيَا وِيْشُوفْ وَاحِدْ مِنْ خْوَاتُو مِحْتَاجْ وْمَا يَرْحْمُوشْ كِيفَاشْ بَاشْ تِثْبِتْ مْحَبِّةْ اللهْ فِيهْ؟ 18يَا وْلاَدِي رَاهُو مَا يِلْزِمْشْ مْحَبِّتْنَا تْكُونْ بِالكْلاَمْ وِلاَّ بِاللْسَانْ آمَا لاَزِمْهَا تْكُونْ بِالفِعْلْ وْبِالحَقْ.

الثِّقَة قُدَّامْ اللهْ

19وْهَكَّا نَعْرْفُوا الِّي أَحْنَا عْلَى حَقْ وْتِطْمَانْ قْلُوبْنَا قُدَّامْ رَبِّي. 20حَتَّى إِذَا كَانْ لاَمِتْنَا قْلُوبْنَا رَاهُو رَبِّي أَكْبِرْ مِنْ قْلُوبْنَا وْيَعْرِفْ كُلْ شَيْء. 21يَا حْبَابِي إِذَا كَانْ مَا لَامِتْنَاشْ قْلُوبْنَا رَاهُو عِنْدْنَا ثِقَة قُدَّامْ رَبِّي. 22وْأَيْ حَاجَة نُطْلْبُوهَا مِنْ عَنْدُو يَعْطِيهَالْنَا عْلَى خَاطِرْنَا نْطِيعُوا الوْصَايَا مْتَاعُو وْنَعْمْلُوا الحَاجَاتْ الِّي تِرْضِيهْ وِتْفَرّْحُو. 23وِوْصِيتُو لِينَا هِيَ إِنَّا نِمّْنُوا بْإِسْمْ ابْنُو يَسُوعْ المَسِيحْ وِنْحِبُّوا بْعَضْنَا كِيمَا وَصَّانَا. 24الِّي يْطِيعْ الوْصَايَا مْتَاعْ المَسِيحْ يِثْبِتْ فِيهْ وِالمَسِيحْ زَادَا يِثْبِتْ فِيهْ. وْهَكَّا نَعْرْفُو الِّي هُوَ ثَابِتْ فِينَا بِالرُّوحْ الِّي عْطَاهُولْنَا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index