Search form

يُوحَنَّا الأُولَى 4

جَرّْبُوا الأَرْوَاحْ

1يَا حْبَابِي مَا تْصَدّْقُوشْ الأَرْوَاحْ الكُلْ آمَا تْأَكّْدُوا مِنْهَا كَانْ هِيَ مِنْ عِنْدْ رَبِّي وِلاَّ لاَ، رَاهُمْ ظُهْرُوا فِي الدِّنْيَا بَرْشَة أَنْبِيَاءْ كَذَّابِينْ. 2وْهَاوْ كِيفَاشْ تَعْرْفُوا رُوحْ اللهْ: كُلْ رُوحْ يِسْتَعْرِفْ بِلِّي يَسُوعْ المَسِيحْ جَا لِلأَرْضْ فِي بْدَنْ إِنْسَانْ هُوَ رُوحْ مِنْ عِنْدْ اللهْ. 3وْكُلْ رُوحْ مَا يِسْتَعْرِفْشْ الِّي يَسُوعْ جَا فِي بْدَنْ إِنْسَانْ مُوشْ مِنْ عِنْدْ الله آمَا رَاهُو هُوَ رُوحْ المَسِيحْ الدَّجَّالْ الِّي سْمَعْتُوا إِنُّو بَاشْ يْجِي وْهُوَ تَوَّا مُوجُودْ فِي الدِّنْيَا. 4يَا وْلاَدِي إِنْتُومَا مِنْ عِنْدْ اللهْ، هَاذَاكَا عْلاَشْ غْلِبْتُوا الأَنْبِيَاءْ الدَّجَّالِينْ، رَاهُو الِّي فِيكُمْ أَقْوَى مِلِّي فِي العَالَمْ. 5وِالأَنْبِيَاءْ الدَّجَّالِينْ يِتْكَلّْمُوا كْلاَمْ الدِّنْيَا عْلَى خَاطِرْهُمْ مِالدِّنْيَا، هَاذَاكَا عْلاَشْ النَّاسْ الِّي فِي الدِّنْيَا يِسْمْعُولْهُمْ. 6وْإِحْنَا مِنْ عِنْدْ اللهْ وِلِّي يَعْرِفْ اللهْ يِسْمَعْ كْلاَمْنَا وِلِّي مُوشْ مِنْ عِنْدْ اللهْ مَا يِسْمَعْشْ كْلاَمْنَا. وْهَكَّا انَّجّْمُوا نَعْرْفُوا رُوحْ الحَقْ مِنْ رُوحْ البَاطِلْ.

اللهْ مْحَبَّة

7يَا حْبَابِي خَلِّينَا نْحِبُّوا بْعَضْنَا، رَاهِي المْحَبَّة تْجِي مِنْ عِنْدْ رَبِّي وْكُلْ وَاحِدْ يْحِبْ هُوَ مُولُودْ مِنْ اللهْ وْيَعْرِفْ اللهْ. 8وِلِّي مَا يْحِبِّشْ مَا يَعْرِفْشْ اللهْ عْلَى خَاطِرْ اللهْ مْحَبَّة. 9وْهَكَّا وَرَّانَا اللهْ مْحَبّْتُو وَقْتِلِّي بْعَثْ ابْنُو الوَحِيدْ لِلدِّنْيَا بَاشْ يَعْطِينَا بِيهْ هُوَ حَيَاةْ. 10وْهَاذِي هِيَ المْحَبَّة إِنُّو مُوشْ أَحْنَا حَبِّينَا اللهْ آمَا هُوَ حَبّْنَا لُوِّلْ هَاذَاكَا عْلاَشْ بْعَثْ ابْنُو بَاشْ يْكَفِّرْ عْلَى ذْنُوبْنَا. 11يَا حْبَابِي مَادَامْ اللهْ حَبّْنَا هَالمْحَبَّة العْظِيمَة لاَزِمْ أَحْنَا زَادَا نْحِبُّوا بْعَضْنَا. 12حَتَّى وَاحِدْ مَا شَافْ اللهْ آمَا وَقْتِلِّي نْحِبُّوا بْعَضْنَا، اللهْ يِثْبِتْ فِينَا وِتْكُونْ مْحَبّْتُو كَامْلَة فِي قْلُوبْنَا.

13وِلِّي يْأَكّْدِلْنَا إِنُّو أَحْنَا ثَابْتِينْ فِي اللهْ وْهُوَ ثَابِتْ فِينَا هُوَ إِنُّو عْطَانَا الرُّوحْ مْتَاعُو. 14وْإِحْنَا رِينَا وْنِشْهْدُوا إِنُّو الآبْ بْعَثْ ابْنُو بَاشْ يْكُونْ المُخَلِّصْ مْتَاعْ العَالَمْ مِالذْنُوبْ. 15كُلْ وَاحِدْ يِسْتَعْرِفْ إِنُّو يَسُوعْ هُوَ إِبْنْ اللهْ، يِثْبِتْ اللهْ فِيهْ وْهُوَ يِثْبِتْ فِي اللهْ. 16وْإِحْنَا نَعْرْفُوا وِنْصَدّْقُوا إِنُّو اللهْ يْحِبّْنَا.

اللهْ مْحَبَّة وِلِّي يِثْبِتْ فِي المْحَبَّة يِثْبِتْ فِي اللهْ وِالله يِثْبِتْ فِيهْ. 17وْهَكَّا تِكْمِلْ مْحَبِّةْ اللهْ فِينَا وَقْتِلِّي تَعْطِينَا ثِقَة فِي يُومْ الحْسَابْ وْكِيفْ مَا عَاشْ المَسِيحْ فِي العَالَمْ أَحْنَا زَادَا بَاشْ نْعِيشُوا كِيفُو. 18مَا ثَمَّاشْ خُوفْ فِي المْحَبَّة آمَا المْحَبَّة الكَامْلَة تْنَحِّي أَيْ خُوفْ، رَاهُو الخُوفْ يْجِي مِنْ العِقَابْ مْتَاعْ رَبِّي وِلِّي يْخَافْ مَا تْكُونِشْ مْحَبِّةْ اللهْ كَامْلَة فِيهْ. 19وْإِحْنَا نْحِبُّوا عْلَى خَاطِرْ رَبِّي هُوَ الِّي حَبّْنَا لُوِّلْ. 20إِذَا قَالْ وَاحِدْ: «آنَا نْحِبْ اللهْ» وْهُوَ يَكْرَهْ خُوهْ رَاهُو كَذَّابْ عْلَى خَاطِرْ الِّي مَا يْحِبِّشْ خُوهْ الِّي يْشُوفْ فِيهْ مَا يْنَجِّمْشْ يْحِبْ اللهْ الِّي عُمْرُو مَا شَافُو. 21وْهَاذِي وْصِيتُو لِينَا إِنُّو الِّي يْحِبْ اللهْ لاَزْمُو يْحِبْ خُوهْ زَادَا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index