Search form

يُوحَنَّا الأُولَى 5

الإِنْتِصَارْ عْلَى الدِّنْيَا

1أَيْ وَاحِدْ يِمِّنْ إِنُّو يَسُوعْ هُوَ المَسِيحْ رَاهُو مُولُودْ مِنْ اللهْ وِلِّي يْحِبْ البُو لاَزْمُو يْحِبْ وْلاَدُو زَادَا. 2وْهَكَّا نَعْرْفُوا الِّي أَحْنَا وْلاَدْ اللهْ إِذَا كُنَّا نْحِبُّوا اللهْ وْنَعْمْلُوا بِالوْصَايَا مْتَاعُو. 3أَحْنَا نْظَهّْرُوا مْحَبِّتْنَا لْرَبِّي وَقْتِلِّي نَعْمْلُوا الوْصَايَا مْتَاعُو. وِوْصَايَاهْ مَا هِيشْ صْعِيبَة. 4المُولُودْ مِنْ اللهْ يِغْلِبْ العَالَمْ. وْإِيمَانَّا هُوَ الِّي يْخَلِّينَا نِغْلْبُوا العَالَمْ. 5وِشْكُونُو الِّي يْنَجِّمْ يِغْلِبْ الدِّنْيَا؟ كَانْ الِّي يِمِّنْ إِنُّو يَسُوعْ هُوَ إِبْنْ اللهْ.

الشّْهَادَة لْيَسُوعْ المَسِيحْ

6وْيَسُوعْ المَسِيحْ هُوَ الِّي جَا بِالمَاء وِالدَّمْ، مُوشْ بِالمَاء آكَاهُو آمَا بِالمَاء وِالدَّمْ، وِالرُّوحْ هُوَ الِّي يِشْهِدْ عْلَى خَاطِرْ الرُّوحْ هُوَ الحَقْ. 7الِّي يِشْهْدُوا هُومَا ثْلاَثَة، 8الرُّوحْ وِالمَاء وِالدَّمْ، وِالثْلاَثَة هَاذُومَا مِتَّفْقِينْ. 9إِذَا كَانْ نِقْبْلُوا شْهَادِةْ النَّاسْ، رَاهِي شْهَادِةْ اللهْ أَعْظِمْ ابَّرْشَة عْلَى خَاطِرْهَا شْهَادِةْ اللهْ لْإِبْنُو. 10الِّي يِمِّنْ بِإِبْنْ اللهْ عَنْدُو الشّْهَادَة هَاذِي فِي قَلْبُو وِلِّي مَا يْصَدِّقْشْ اللهْ يْكَذّْبُو عْلَى خَاطْرُو مَا صَدِّقْشْ الشّْهَادَة الِّي شْهِدْ بِيهَا اللهْ لإِبْنُو. 11وْهَاذِي هِيَ شْهَادِةْ اللهْ، إِنُّو اللهْ عْطَانَا حَيَاةْ أَبَدِيَّة وِالحَيَاةْ هَاذِي عْطَاهَالْنَا فِي ابْنُو. 12الِّي عَنْدُو إِبْنْ اللهْ عَنْدُو الحَيَاةْ وِلِّي مَا عِنْدُوشْ إِبْنْ اللهْ مَا عِنْدُوشْ الحَيَاةْ.

الحَيَاةْ الأَبَدِيَّة

13كْتِبْتْ الحَاجَاتْ هَاذِي لِيكُمْ إِنْتُومَا الِّي تِمّْنُوا بْإِسْمْ إِبْنْ اللهْ بَاشْ تَعْرْفُوا الِّي عِنْدْكُمْ الحَيَاةْ الأَبَدِيَّة. 14وْعَنْدْنَا الثِّقَة فِي اللهْ إِنُّو إِذَا نُطْلْبُوا مِنُّو الحَاجَة الِّي تِرْضِيهْ يَعْطِيهَالْنَا. 15وْمَادَامْنَا مِتْأَكّْدِينْ إِنُّو يِسْمَعْنَا فِي أَيْ حَاجَة نُطْلْبُوهَا مِنُّو نَعْرْفُوا الِّي أَحْنَا نَاخْذُوا الحَاجَاتْ الِّي نُطْلْبُوهَا مِنُّو.

16إِذَا وَاحِدْ مِنْكُمْ شَافْ خُوهْ يَعْمِلْ فِي ذَنْبْ مَا يْهِزُّوشْ لِلمُوتْ يِلْزْمُو يْصَلِّي مِنْ أَجْلُو للهْ بَاشْ يْخَلِّيهْ حَيْ، هَاذَا إِذَا كَانْ الذَّنْبْ الِّي يَعْمِلْ فِيهْ مَا يْهِزُّوشْ لِلمُوتْ. آمَا رَاهُو ثَمَّة ذَنْبْ يْهِزْ لِلمُوتْ وْآنَا لِهْنَا مَا نُقْصُدْشْ الذَّنْبْ هَاذَا. 17كُلْ مَعْصْيَة هِيَ ذَنْبْ آمَا مُوشْ كُلْ ذَنْبْ يْهِزْ لِلمُوتْ.

18أَحْنَا نَعْرْفُوا إِنُّو المُولُودْ مِالله مَا يْعِيشِشْ فِي الذْنُوبْ، رَاهُو إِبْنْ اللهْ يِحْمِيهْ وِالشِّرِّيرْ مَا يْنَجِّمْ يَعْمِلُّو حَتَّى شَيْء. 19نَعْرْفُوا الِّي أَحْنَا وْلاَدْ اللهْ آمَا العَالَمْ الكُلُّو مْسَيْطِرْ عْلِيهْ الشِّرِّيرْ. 20وْإِحْنَا نَعْرْفُوا الِّي إِبْنْ اللهْ جَا وِعْطَانَا إِنَّا نِفْهْمُوا وْنَعْرْفُوا الحَقْ وْإِحْنَا تَوَّا ثَابْتِينْ فِي اللهْ الِّي هُوَ الحَقْ عْلَى خَاطِرْنَا ثَابْتِينْ فِي ابْنُو يَسُوعْ المَسِيحْ الِّي هُوَ الإِلاَهْ الحَقْ وْهُوَ الحَيَاةْ الأَبَدِيَّة. 21يَا وْلاَدِي رُدُّوا بَالْكُمْ عْلَى رْوَاحْكُمْ مِالصْنَبْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index