Search form

يُوحَنَّا الأُولَى 5:10

10الِّي يِمِّنْ بِإِبْنْ اللهْ عَنْدُو الشّْهَادَة هَاذِي فِي قَلْبُو وِلِّي مَا يْصَدِّقْشْ اللهْ يْكَذّْبُو عْلَى خَاطْرُو مَا صَدِّقْشْ الشّْهَادَة الِّي شْهِدْ بِيهَا اللهْ لإِبْنُو.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index