Search form

يُوحَنَّا الأُولَى 5:18

18أَحْنَا نَعْرْفُوا إِنُّو المُولُودْ مِالله مَا يْعِيشِشْ فِي الذْنُوبْ، رَاهُو إِبْنْ اللهْ يِحْمِيهْ وِالشِّرِّيرْ مَا يْنَجِّمْ يَعْمِلُّو حَتَّى شَيْء.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index