Search form

بُطْرُسْ الأُولَى 1

تَحِيَّة

1مِنْ بُطْرُسْ، رَسُولْ يَسُوعْ المَسِيحْ، للمِتْغَرّْبِينْ وِمْفَرّْتِينْ فِي كُلْ بْلاَصَة فِي بُنْطُسْ وْغَلاَطْيَة وْكَبَّدُوكِيَّة وْأَسِيَّة وْبِثِينِيَّةَ، الِّي خْتَارْكُمْ 2اللهْ الآبْ بْعِلْمُو مِنْ قْبَلْ بْرُوحُو وْبِالطّاعَة وْكِتِتْرَشُّوا بْدَمْ يَسُوعْ المَسِيحْ.

بَرْشَة نِعْمَة وْسَلاَمْ عْلِيكُمْ.

أَمَلْ حَيْ

3مُبَارَكْ اللهْ بُو رَبّْنَا يَسُوعْ المَسِيحْ الِّي تُولِدْنَا مِنْ جْدِيدْ بْرَحْمْتُو العْظِيمَة لْأَمَلْ حَيْ بِالقْيَامَة مْتَاعْ يَسُوعْ المَسِيحْ مِنْ بِينْ المُوتَى، 4وِلْوَرْثَة مَا تَفْنَاشْ وْمَا تِفْسِدْشْ وْمَا تُوفَاشْ، مَحْفُوظَة لِيكُمْ فِي السْمَاءْ، 5إِنْتُومَا الِّي تَحْفِظْكُمْ قُدْرِةْ اللهْ بِالإِيمَانْ لْخَلاَصْ بَاشْ يِتْكْشِفْ فِي آخِرْ الزْمَانْ، 6تَفْرْحُوا بِالشَّيْء هَاذَا، رَغْمِلِّي تَوَّا مُمْكِنْ تِحْزْنُوا لْمُدَّة قْصِيرَة بْأَنْوَاعْ مْتَاعْ تَجَارِبْ 7بَاشْ إِيمَانْكُمْ الصْحِيحْ الِّي هُوَ أَغْلَى مِالذّْهَبْ رَغْمِلِّي هُوَ فَانِي يِتْجَرِّبْ بِالنَّارْ، يْجِيبْ الشُّكْرْ وِالمَجْدْ وِالكَرَامَة نْهَارِتْ الِّي يُظْهُرْ يَسُوعْ المَسِيحْ. 8الِّي تْحِبُّوهْ رَغْمِلِّي مَا رِيتُوهِشْ، وْتِمّْنُوا بِيهْ رَغْمِلِّي مَا كُمْشْ تْشُوفُوا فِيهْ تَوَّا، وْتَفْرْحُوا فَرْحَة مَجِيدَة وِعْظِيمَة مَا تِتْوْصُفْشْ 9وْتُوصْلُوا لِلهَدَفْ مْتَاعْ إِيمَانْكُمْ الِّي هُوَ الخَلاَصْ مْتَاعْ نْفُوسْكُمْ.

10الخَلاَصْ الِّي فَرْكْسُوا عْلِيهْ وْلَوّْجُوا عْلِيهْ الأَنْبِيَاءْ الِّي تْنَبّْأُوا عْلَى النِّعْمَة الِّي خْذِيتُوهاَ. 11فَرْكْسُوا عْلَى الوَقْتْ وِالظُّرُوفْ الِّي قْصَدْهُمْ رُوحْ المَسِيحْ الِّي فِيهُمْ كِسِبْقُوا وْخَبّْرُوا عْلَى الوْجَايِعْ مْتَاعْ المَسِيحْ وِالأَمْجَادْ الِّي بَاشْ يْجِيوْ مْبَعْدْهَا. 12وْتِكْشِفِّلْهُمْ الِّي مَا كَانُوشْ يِخْدْمُوا فِي رْوَاحْهُمْ آمَا يِخْدْمُوا فِيكُمْ، فِي الحَاجَاتْ الِّي خَبّْرُوكُمْ بِيهَا تَوَّا النَّاسْ الِّي بَشّْرُوكُمْ عْلَى طْرِيقْ الرُّوحْ القُدُسْ الِّي تِبْعَثْ مِالسْمَاءْ. الحَاجَاتْ الِّي المْلاَيْكَة يِشْتْهَاوْ بَاشْ يَعْرْفُوهُمْ.

كُونُوا طَاهْرِينْ

13هَاذَاكَا عْلاَشْ كُونُوا فَايْقِينْ لِلخِدْمَة وِاتْحَكّْمُوا فِي رْوَاحْكُمْ وْخَلِّى يْكُونْ عِنْدْكُمْ أَمَلْ فِي النِّعْمَة الِّي تْجِيكُمْ وَقْتِلِّي يُظْهُرْ يَسُوعْ المَسِيحْ. 14وْكِيفْ وْلاَدْ طَايْعِينْ، مَا اتَّبْعُوشْ الشْهَاوِي هِيَ بِيدْهَا الِّي تَبَّعْتُوهَا كِكُنْتُوا عَايْشِينْ فِي الجَهْلْ، 15آمَا كُونُوا قِدِّيسِينْ فِي تَصَرُّفَاتْكُمْ الكُلْهَا كِيفْ مَا الِّي نَادَاكُمْ زَادَا قُدُّوسْ. 16- مَا دَامُو الكْتَابْ المُقَدَّسْ يْقُولْ: «يِلْزِمْكُمْ تْكُونُوا قِدِّيسِينْ عْلَى خَاطِرْنِي آنَا قُدُّوسْ.»

17وْإِذَا كَانْكُمْ تْعَيّْطُولُو بُو، هَاكَا الِّي يُحْكُمْ عْلَى كُلْ وَاحِدْ عْلَى قَدْرْ أَعْمَالُو مِنْ غِيرْ مَا يْعَامِلْ حَتَّى حَدْ، إِمَّالاَ عِيشُوا مُدِّةْ غُرْبِتْكُمْ فِي الأَرْضْ وْإِنْتُومَا خَايْفِينْ مِنْ رَبِّي، 18عَارْفِينْ الِّي إِنْتُومَا تِفْدِيتُوا مِالسِّيرَة البَاطْلَة الِّي وْرِثْتُوهَا مِنْ عِنْدْ جْدُودْكُمْ، مُوشْ بِالحَاجَاتْ الفَانْيَة كِيفْ الذْهَبْ وِالفِضَّة، 19آمَا بْدَمْ غَالِي، دَمْ خَرُوفْ مَا فِيهِشْ عِيبْ وْمُوشْ أَجْرِبْ، دَمْ المَسِيحْ. 20الِّي مَعْرُوفْ قْبَلْ مَا تِتْخْلَقْ الدِّنْيَا، آمَا ظْهُرْ عْلَى خَاطِرْكُمْ فِي آخِرْ الزْمَانْ. 21وِعْلَى طْرِيقُو هُوَ عِنْدْكُمْ إِيمَانْ بِالله الِّي قَيّْمُو مِنْ بِينْ المُوتَى وِعْطَاهْ المَجْدْ، بَاشْ إِيمَانْكُمْ وِالأَمَلْ مْتَاعْكُمْ يْكُونُوا فِي اللهْ.

22وْتَوَّا، بَعْدْ مَا طَهِّرْتُوا نْفُوسْكُمْ بِالطَّاعَة مْتَاعْكُمْ لِلحَقْ وْوَلِّيتُوا تْحِبُّوا اخْوِتْكُمْ بِحْقِيقَة، إِمَّالاَ حِبُّوا بْعَضْكُمْ حُبْ طَاهِرْ مِالقَلْبْ. 23رَاكُمْ تُولِدْتُوا مِنْ جْدِيدْ، مُوشْ مِنْ زَرْعْ يِفْنَى، آمَا مِنْ زَرْعْ مَا يَفْنَاشْ، مِنْ كِلْمِةْ اللهْ الحَيَّة وِالدَّايْمَة. 24- رَاهُو

كُلْ بَشَرْ كِيفْ الحْشِيشْ.

وِالمَجْدْ مْتَاعُو الكُلُّو كِنُوَّارْ الحْشِيشْ.

الحْشِيشْ يِيبِسْ وِالنُّوَّارْ يْطِيحْ،

25آمَا كِلْمِةْ الرَّبْ ادُّومْ لِلأَبَدْ.

الكِلْمَة هَاذِي هِيَ الِّي تْبَشِّرْتُوا بِيهَا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index