Search form

بُطْرُسْ الأُولَى 1:10

10الخَلاَصْ الِّي فَرْكْسُوا عْلِيهْ وْلَوّْجُوا عْلِيهْ الأَنْبِيَاءْ الِّي تْنَبّْأُوا عْلَى النِّعْمَة الِّي خْذِيتُوهاَ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index