Search form

بُطْرُسْ الأُولَى 1:11

11فَرْكْسُوا عْلَى الوَقْتْ وِالظُّرُوفْ الِّي قْصَدْهُمْ رُوحْ المَسِيحْ الِّي فِيهُمْ كِسِبْقُوا وْخَبّْرُوا عْلَى الوْجَايِعْ مْتَاعْ المَسِيحْ وِالأَمْجَادْ الِّي بَاشْ يْجِيوْ مْبَعْدْهَا.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index