Search form

بُطْرُسْ الأُولَى 1:12

12وْتِكْشِفِّلْهُمْ الِّي مَا كَانُوشْ يِخْدْمُوا فِي رْوَاحْهُمْ آمَا يِخْدْمُوا فِيكُمْ، فِي الحَاجَاتْ الِّي خَبّْرُوكُمْ بِيهَا تَوَّا النَّاسْ الِّي بَشّْرُوكُمْ عْلَى طْرِيقْ الرُّوحْ القُدُسْ الِّي تِبْعَثْ مِالسْمَاءْ. الحَاجَاتْ الِّي المْلاَيْكَة يِشْتْهَاوْ بَاشْ يَعْرْفُوهُمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index