Search form

بُطْرُسْ الأُولَى 1:22

22وْتَوَّا، بَعْدْ مَا طَهِّرْتُوا نْفُوسْكُمْ بِالطَّاعَة مْتَاعْكُمْ لِلحَقْ وْوَلِّيتُوا تْحِبُّوا اخْوِتْكُمْ بِحْقِيقَة، إِمَّالاَ حِبُّوا بْعَضْكُمْ حُبْ طَاهِرْ مِالقَلْبْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index