Search form

بُطْرُسْ الأُولَى 1:8

8الِّي تْحِبُّوهْ رَغْمِلِّي مَا رِيتُوهِشْ، وْتِمّْنُوا بِيهْ رَغْمِلِّي مَا كُمْشْ تْشُوفُوا فِيهْ تَوَّا، وْتَفْرْحُوا فَرْحَة مَجِيدَة وِعْظِيمَة مَا تِتْوْصُفْشْ

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index