Search form

بُطْرُسْ الأُولَى 2

1إِمَّالاَ نَحِّيوْ عْلِيكُمْ كُلْ خُبْثْ وْكُلْ تَحَيُّلْ وْنِفَاقْ وْحُسْدْ وْكُلْ سَبَّانْ، 2وْكِيفْ وْلاَدْ صْغَارْ مَازَالُوا كِتْوِلْدُوا اشْتْهَاوْ الحْلِيبْ الصَّافِي مْتَاعْ الرُّوحْ، بَاشْ تِكْبْرُوا بِيهْ لِلخَلاَصْ. 3إِذَا كَانْ ذُقْتُوا البْهَاوَة مْتَاعْ الرَّبْ

4الِّي جِيتُولُو، لْهَاكَا الحَجْرَة الحَيَّة الِّي النَّاسْ رَفْضُوهَا، آمَا مُخْتَارَة وْغَالْيَة عِنْدْ اللهْ. 5وْكُونُوا إِنْتُومَا بِيدْكُمْ حَجْرَة حَيَّة مِبْنِيِّينْ كِيفْ دَارْ مْتَاعْ الرُّوحْ، بَاشْ تْكُونُوا كُهَّانْ مُقَدّْسِينْ بَاشْ تْقَدّْمُوا الذْبَايِحْ مْتَاعْ الرُّوحْ مَقْبُولَة عِنْدْ اللهْ بْيَسُوعْ المَسِيحْ. 6- رَاهُو مَكْتُوبْ فِي الكْتَابْ المُقَدَّسْ:

فِي صِهْيُونْ نْحُطْ حَجْرَة

حَجْرَة مْتَاعْ سَاسْ

مُخْتَارَة وْغَالْيَة،

وِلِّي يِمِّنْ بِيهْ مَا يْخِيبِشْ.

7- هَاذَاكَا عْلاَشْ إِنْتُومَا المُؤْمْنِينْ عِنْدْكُمْ قِيمَة كْبِيرَة. آمَا عِنْدْ الِّي مَا يِمّْنُوشْ رَاهِي

الحَجْرَة الِّي رَفْضُوهَا البَنَّايَا

وَلاَّتْ حَجْرِةْ السَّاسْ.

8هَاذِي هِيَ الحَجْرَة الِّي بَاشْ تَضْرِبْ النَّاسْ،

الحَجْرَة الِّي بَاشْ تْخَلِّيهُمْ يِتْعَثّْرُوا.

وْهُومَا تْعَثّْرُوا عْلَى خَاطِرْهُمْ مَا امّْنُوشْ بِالكِلْمَة: هَاذَاكَا الشَّيْء الِّي قَدِّرْهُولْهُمْ رَبِّي!

9آمَا إِنْتُومَا رَاكُمْ ذُرِّيَّة مُخْتَارِينْ وْكُهَّانْ مُلُوكْ وْأُمَّة مُقَدّْسَة وْشَعْبْ غَالِى عْلَى اللهْ، خْتَارْكُمْ بَاشْ تْخَبّْرُوا بِالأَعْمَالْ العْظِيمَة مْتَاعْ اللهْ الِّي عَيّْطِلْكُمْ مِالظْلاَمْ لِلنُّورْ العْجِيبْ مْتَاعُو.

10- قْبَلْ مَا كُنْتُوشْ شَعْبْ،

وْتَوَّا وَلِّيتُوا شَعْبْ

قْبَلْ مَا عْرَفْتُوشْ رَحْمِةْ اللهْ.

وْتَوَّا خْذِيتُوا رَحْمِةْ الله.

عْبَادْ اللهْ

11وْنُطْلُبْ مِنْكُمْ، يَا حْبَابِي، كِيفْ بْرَايْنِيَّة وِمْطَرّْدِينْ مِنْ بْلاَدْكُمْ فِي الدِّنْيَا هَاذِي، إِنّْكُمْ مَا اتَّبْعُوشْ الشْهَاوِي مْتَاعْ البْدَنْ، الِّي هِيَ دِيمَا تْحَارِبْ الرُّوحْ. 12وْخَلِّيوْ سِيرِتْكُمْ تْكُونْ بَاهْيَة بَرْشَة قُدَّامْ الشْعُوبْ الِّي مَا يِمّْنُوشْ بْرَبِّي بَاشْ وَقْتِلِّي يِتْهْمُوكُمْ الِّي انْتُومَا تَعْمْلُوا فِي الشَّرْ، يْشُوفُوا أَعْمَالْكُمْ الصَّالْحَة وِيْمَجّْدُوا اللهْ فِي اليُومْ الِّي يِتْفَقِّدْكُمْ فِيهْ

13طِيعُوا السُّلْطَة مْتَاعْ البَشَرْ، عْلَى خَاطِرْ الرَّبْ: طِيعُوا الرَّئِيسْ الِّي هُوَ أَعْلَى سُلْطَة، 14وِالوُلاَّةْ الِّي حَطّْهُمْ بَاشْ يْعَاقْبُوا النَّاسْ الأَشْرَارْ وْيِكْرْمُوا الِّي يَعْمْلُوا فِي الخِيرْ. 15رَاهُو اللهْ يْحِبّْكُمْ تَعْمْلُوا الخِيرْ بَاشْ تْسَكّْتُوا النَّاسْ الجُهَّالْ الِّي مَا يِفْهْمُوشْ. 16إِنْتُومَا أَحْرَارْ، مُوشْ كِيفْ الِّي يْرُدُّوا الحُرِّيَّة غْطَاء بَاشْ يَعْمْلُوا الشَّرْ، آمَا كِيفْ خُدَّامْ مْتَاعْ اللهْ. 17إِكْرْمُوا النَّاسْ الكُلْهُمْ، حِبُّوا الإِخْوَة، خَافُوا رَبِّي، إِكْرْمُوا الرَّئِيسْ.

خُوذُوا الوْجَايِعْ مْتَاعْ المَسِيحْ مِثَالْ

18يَا خُدَّامْ، طِيعُوا الأَسْيَادْ مْتَاعْكُمْ وِاحْتَرْمُوهُمْ فِي كُلْ شَيْء، مُوشْ البَاهِينْ وِالطَّيّْبِينْ آكَاهُو آمَا الصْعَابْ زَادَا. 19رَاهِي نِعْمَة إِذَا كَانْ الوَاحِدْ يُصْبُرْ عْلَى الوْجَايِعْ وِالعْذَابْ وِالظُّلْمْ عْلَى خَاطِرْ رَبِّي. 20شْنُوَّة تِسْتْفَادُوا كِتُصْبْرُوا بَعْدْ مَا تِتْضَرْبُوا وَقْتِلِّي تُغْلْطُوا؟ آمَا إِذَا كَانْ تُصْبْرُوا وْإِنْتُومَا تِتْعَذّْبُوا عْلَى خَاطِرْكُمْ تَعْمْلُوا فِي الخِيرْ، رَاهِي نِعْمَة مِنْ عِنْدْ اللهْ. 21رَاهُو اللهْ نَادَاكُمْ لِلشَّيْء هَاذَا، وِالمَسِيحْ زَادَا تْعَذِّبْ عْلَى خَاطِرْكُمْ وْرَدْ رُوحُو مِثَالْ بَاشْ تِمْشِيوْ فِي جُرّْتُو. 22الِّي مَا عْمَلْشْ حَتَّى ذَنْبْ، وْمَا خْرَجْشْ مِنْ فُمُّو حَتَّى كِذْبْ. 23وَقْتِلِّي تْسَبْ مَا رَجَّعْشْ السَّبَّة. وَقْتِلِّي تْعَذِّبْ مَا هَدِدْشْ حَتَّى حَدْ، آمَا سَلِّمْ أُمْرُو لِلِّي يُحْكُمْ بِالعَدْلْ، 24هُوَ بِيدُو هَزْ الذْنُوبْ مْتَاعْنَا فِي بَدْنُو عْلَى الصَّلِيبْ بَاشْ نْمُوتُوا عْلَى الذْنُوبْ وْنَحْيَاوْ فِي البِرْ. إِنْتُومَا تِشْفِيتُوا بِالجْرُوحْ مْتَاعُو. 25رَاكُمْ كُنْتُوا ضَايْعِينْ كِيفْ الغْنَمْ آمَا تَوَّا تِهْدِيتُوا لِلرَّاعِي وِالحَارِسْ مْتَاعْ نْفُوسْكُمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index