Search form

بُطْرُسْ الأُولَى 2:12

12وْخَلِّيوْ سِيرِتْكُمْ تْكُونْ بَاهْيَة بَرْشَة قُدَّامْ الشْعُوبْ الِّي مَا يِمّْنُوشْ بْرَبِّي بَاشْ وَقْتِلِّي يِتْهْمُوكُمْ الِّي انْتُومَا تَعْمْلُوا فِي الشَّرْ، يْشُوفُوا أَعْمَالْكُمْ الصَّالْحَة وِيْمَجّْدُوا اللهْ فِي اليُومْ الِّي يِتْفَقِّدْكُمْ فِيهْ

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index