Search form

بُطْرُسْ الأُولَى 2:9

9آمَا إِنْتُومَا رَاكُمْ ذُرِّيَّة مُخْتَارِينْ وْكُهَّانْ مُلُوكْ وْأُمَّة مُقَدّْسَة وْشَعْبْ غَالِى عْلَى اللهْ، خْتَارْكُمْ بَاشْ تْخَبّْرُوا بِالأَعْمَالْ العْظِيمَة مْتَاعْ اللهْ الِّي عَيّْطِلْكُمْ مِالظْلاَمْ لِلنُّورْ العْجِيبْ مْتَاعُو.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index