Search form

بُطْرُسْ الأُولَى 3:15

15آمَا قَدّْسُوا المَسِيحْ فِي قْلُوبْكُمْ كِيفْ رَبْ. حَضّْرُوا رْوَاحْكُمْ دِيمَا بَاشْ تْجَاوْبُوا أَيْ وَاحِدْ عْلَى السْبَبْ مْتَاعْ الأَمَلْ الِّي عِنْدْكُمْ.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index