Search form

بُطْرُسْ الأُولَى 3:9

9مَا تْكَافْؤُوشْ الشَّرْ بِالشَّرْ وِالسَّبَّانْ بِالسَّبَّانْ، آمَا بِالعَكْسْ بَارْكُوا، عْلَى خَاطِرْكُمْ تْنَادَالْكُمْ لِلشَّيْء هَاذَا بَاشْ تَاخْذُوا بَرْكَة.

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index