Search form

بُطْرُسْ الأُولَى 4:17

17رَاهُو جَا الوَقْتْ الِّي بَاشْ يِبْدَى فِيهْ الحُكْمْ بْشَعْبْ اللهْ. وْإِذَا كَانْ يِبْدَى بِينَا، كِيفَاشْ بَاشْ تْكُونْ نْهَايِةْ الِّي مَا يْطِيعُوشْ إِنْجِيلْ اللهْ؟

العربية التونسية

Scripture text © 2011 SIL-WMG / United Bible Societies, UK

© 2011 United Bible Societies, UK

More Info | Version Index